2023 SONDIKAKO KANPUSA / CAMPUS SONDIKA 2023. Ekainaren 26tik uztailaren 7ra / 26 junio a 7 julio
AURRE IZEN-EMATEKO AGIRIA 2023 / FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN 2023
Izen-emateak Basozabal kutbol zelaian Ekainaren 5etik 9ra, 18:00tik 20:00ra
Inscripciones en campo de fútbol Basozabal del 5 al 9 de Junio de 18:00 a 20:00
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Izena/ Nombre *
Abizenak / Apellidos *
Jaiotze data / Fecha Nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
Helbidea / Dirección *
Herria / Población *
Telefonoak / Teléfonos *
arroparen neurria / talla de ropa
*
INTERES OROKORREKO DATUAK / DATOS DE INTERES
Kirolen bat praktikatu du? Zein? Taldea? / Ha practicado algún deporte? Cual? Equipo/s?
Alergiarik? Ebakuntzarik? Zehaztu / Alergias? Intervenciones? Especificar
Asma?
Clear selection
Beste gaixotasunik, medikamenturik, osasun arloko beste datu interasgarririk? / Otras enfermedades, medicamentos o datos médicos de relevancia:
BAIMENA / AUTORIZACIÓN
Jauna/Andreak / El firmante *
NAN / DNI *
Izen-ematen dudan umearen aita/ama/tutore bezala Bizia K.T eta CD Sondikak antolatutako kanpusean parte hartzea baimentzen dut.Honekin batera onartzen dut lesioaren bat gertatuz gero kanpusak seguru medikorik ez duela; egoera hori ematen bada Osakidetzak esaten duena egingo da Kanpusa egiten den bitartean, argazkiak edo bideoak argitaratu daitezke, zelaian egindako argazkiak, ludotekan…horregatik babes datuen legearen 4 artikuluaren arabera 1/1996 urtarrilaren 15, adingabeen legearen arabera baimena eskatzen  dugu adingabeen argazkiak argitaratzeko kanpusak irauten duen bitartean datuen babesa erakundeak eskatzen dituen datuak fitxero batean sartuko dira. Fitxero horren titularra eta arduraduna C.D. Sondika da, Santimamilarre, s/n 48150 Sondika (Bizkaia).Datu hauek hartzearen xedea, datu kudeaketa eta  baita Kanpusaren antolakuntza aproposa da eta honekin erlazionatutako edozein ekintzako daturen bat aldatu behar bada gorago aipatutako kalean edota sondika@cdsondika.com helbide elektronikoaren bitartez egin ahalko da.
como padre/madre/tutor  del/la joven que suscribe la inscripción, autorizo a éste a realizar el campus de verano organizado por el Bizia K.T. y el C.D. Sondika Asimismo, asumo la no existencia de un seguro médico específico en el campus en caso de lesión, siguiendo en su caso los cauces establecidos en la sanidad pública, Osakidetza.Durante la celebración del campus, puede que se realicen y/o publiquen fotos de los participantes en diferentes actividades, en el campo, ludoteka, etc, por lo que, en cumplimiento de la Ley Oficial de Protección de Datos, y del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil se solicita permiso de los abajo firmantes para la realización y/o publicación de la fotografías de la participación del menor en las actividades relacionadas con el Campus.Protección de Datos: Los datos solicitados por la Organización del Campus se incluirán en un fichero cuyo titular y responsable es el C.D. Sondika, Santimamilarre, s/n 48150 de Sondika (Bizkaia)La finalidad de la recogida de estos datos es la adecuada gestión y organización del Campus y las actividades relacionadas con el mismo.Se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, modificación y cancelación de los datos personales dirigiendo un escrito a la dirección anteriormente indicada o al mail: sondika@cdsondika.com
Izen-emate honek ez du baliorik izango, inskripzioa egin duen gaztearen ama/aita edo tutoreak dokumentua sinatu eta ordaindu arte. 70 € Sondikan edo Lezaman erroldatutak; 120 € es errotaldutak
La presente inscripción no será valida hasta la firma del documento por el padre/madre/tutor del/la joven que suscribe la inscripción y el pago de la misma. 70 € empadronados en Sondika o Lezama; 120 € no empadronados
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Artematico. Report Abuse