RODILÝ MLUVČÍ DO ŠKOL - tandemová výuka
Aktivita zaměřena na podporu cizojazyčné gramotnosti u žáků ZŠ formou tandemové výuky pedagoga školy a rodilého mluvčího v hodinách cizího jazyka na škole (tzn. společná příprava výukové lekce a společná výuka v hodině) s cílem zvýšit komunikační dovednosti žáků.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II,
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607
Další informace o projektu na webových stránkách http://www.map-havirov.cz
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
NÁZEV ŠKOLY *
Kapacita žáků *
KONTAKTNÍ OSOBA - jméno a příjmení
KONTAKTNÍ OSOBA - email
KONTAKTNÍ OSOBA - telefon
Měli byste zájem o tematicky zaměřené lekce?
Clear selection
Pokud ano, vyberte které (možno vybrat více možností):
Jméno pedagoga cizího jazyka (hlavní koordinátor), který bude zodpovědný za spolupráci s rodilým mluvčím v tandemové výuce
Kontaktní email na pedagoga cizího jazyka (hlavního koordinátora):
Kontaktní telefon na pedagoga cizího jazyka (hlavního koordinátora):
Ročníky, ve kterých bude probíhat tandemová výuka (2. stupeň ZŠ):
Má škola zkušenost s tandemovou výukou s rodilým mluvčím?
Clear selection
Má škola možnost nabídnout rodilému mluvčímu stravování v rámci školy? (stravu si hradí rodilý mluvčí sám)
Clear selection
Který měsíc preferujete pro tandemovou výuku?
Je škola schopna zajistit výuku cizího jazyka ve třídě s interaktivní tabulí?
Clear selection
Prostor pro Vaše vyjádření/doplnění:
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy