สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า Smart Farmer" รุ่นที่ 2

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า Smart Farmer" รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question