PHIẾU KHẢO SÁT
Ý kiến sinh viên về kiểm tra – đánh giá kết quả học tập Học kỳ II, Năm học 2017-2018
Họ và tên sinh viên:
Your answer
Lớp:
Your answer
Khóa:
Your answer
Ngành:
Your answer
A. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
I. Đánh giá bộ phận
1.Giảng viên (GV) thực hiện đầy đủ các nội dung đánh giá trong chương trình đào tạo đối với từng học phần *
3. Các nội dung đánh giá phù hợp mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần và hình thức kiểm tra/thi *
4. Các quy định về đánh giá kết quả học tập rõ ràng và thông báo công khai với người học *
5. Phương pháp đánh giá đa dạng, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng *
6. Kết quả kiểm tra/thi được phản hồi kịp thời *
7. GV sẵn sàng giải quyết các thắc mắc về kết quả kiểm tra/thi *
8.a. Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của phần I có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể tên học phần, GV
Your answer
8.b. Ý kiến khác
Your answer
II. Thi kết thúc học phần
1. Công tác chuẩn bị
9. Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần được xây dựng khoa học, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện của Trường và đối tượng người học *
10. Kế hoạch thi được thông báo sớm, công khai, rõ ràng ngày thi, địa điểm thi *
11. Số lượng SV dự thi học phần/phòng thi được bố trí phù hợp, công bố công khai *
12. Phòng thi đáp ứng được yêu cầu đối với từng hình thức thi *
13. Hệ thống máy tính đảm bảo phục vụ cho từng buổi/ca thi trắc nghiệm trên máy tính *
14. Hình thức thi đa dạng (vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận) phù hợp mục tiêu, tính chất học phần *
15.a. Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của mục 1 có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể
Your answer
15.b. Ý kiến khác
Your answer
2. Coi thi
16. Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế *
17. Cán bộ coi thi có thái độ đúng mực, tôn trọng *
18. Đề thi đảm bảo tính bảo mật *
19. Trước khi thi, cán bộ coi thi hướng dẫn đầy đủ quy định thi, phù hợp từng hình thức thi
19a. Thi trắc nghiệm trên giấy *
19b. Thi trắc nghiệm trên máy tính *
19c. Thi tự luận
19d. Thi vấn đáp *
20. - Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của mục 2 có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể
Your answer
3. Đề thi
21. Đề thi phù hợp mục tiêu học phần, có sự phân hóa giữa các trình độ của người học *
22. Nội dung đề thi rõ ràng, dung lượng phù hợp thời gian thi *
23. Đề thi chú trọng năng lực vận dụng, hạn chế tái hiện kiến thức *
24. Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của mục 3 có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể tên học phần. Ý kiến khác.
Your answer
4. Chấm thi
25. Cán bộ chấm thi vấn đáp có thái độ đúng mực, tôn trọng *
26. Cán bộ chấm thi vấn đáp tạo tâm lý thoải mái, khuyến khích được người học trả lời *
27. Trong phòng thi vấn đáp luôn có hai cán bộ chấm thi cùng đánh giá *
28. Kết quả thi đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng *
29. Cán bộ chấm thi sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của người học về điểm số, phương pháp, nội dung đánh giá *
30. Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của mục 4 có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể tên học phần, cán bộ chấm thi
Your answer
5. Phản hồi kết quả
31. Kết quả của người học được thông báo rõ ràng; thời gian thông báo đảm bảo đúng quy định *
32. Kết quả bài làm thi trắc nghiệm trên máy tính được hiển thị trên máy tính ngay sau khi nộp bài *
33. Kết quả thi vấn đáp được cán bộ chấm thi phản hồi, công khai ngay sau khi kết thúc buổi/ngày thi *
34. Kết quả thi tự luận (viết) được thông báo chậm nhất sau 15 ngày tính từ ngày thi *
35. Tra cứu kết quả thi/điểm học phần dễ dàng,thuận tiện. *
36. Cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo có thái độ đúng mực, giải quyết kịp thời thắc mắc về kết quả thi *
37. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập *
38. Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của mục 5 có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể tên học phần, tên cán bộ, GV phụ trách
Your answer
B. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN THỰC HÀNH
39. Giảng viên (GV) thực hiện đầy đủ các nội dung đánh giá trong chương trình đào tạo đối với từng học phần *
40. Kế hoạch kiểm tra được thực hiện đúng thời gian quy định của chương trình, công bố công khai *
41. Các nội dung đánh giá phù hợp mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần và hình thức kiểm tra/thi *
42. Các quy định về đánh giá kết quả học tập rõ ràng và thông báo công khai với người học *
43. Phương pháp đánh giá đa dạng, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng *
44. GV nhận xét, công khai điểm cho người học sau mỗi bài kiểm tra *
45. GV sẵn sàng giải quyết các thắc mắc về kết quả kiểm tra *
46. Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của phần B có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể tên học phần, GV.
Your answer
Ý kiến đề xuất đối với Nhà trường về việc kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của người học
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms