SPÔSOBY TRÁVENIA VOĽNÉHO ČASU V KONTEXTE VZŤAHOVEJ VÄZBY U DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Dobrý deň,

som študentkou 2. ročníka magisterského stupňa Katedry psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie môjho dotazníka. Pozorne si prosím prečítajte všetky otázky a snažte sa na ne pravdivo odpovedať. Vyplnením dotazníka zároveň vyjadríte súhlas s účasťou vo výskume a s použitím výskumných dát. Všetky výsledky sú anonymné a budú využité len pre účely výskumu k mojej diplomovej práci.

Vyplnenie Vám bude trvať asi 15 minút.

Za účasť vo výskume Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question