PYETËSOR PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE
A. Të dhëna bazë
a.1 Emri i NjQV:
Your answer
a.2 Personi pergjegjës për menaxhimin e mbetjeve në njësinë tuaj:
Emri/Mbiemri:
Your answer
Nr tel/+cel:
Your answer
E-mail:
Your answer
a.3 Kush e ofron shërbimin e pastrimit në njësinë tuaj vendore?
Kompani private
Your answer
Vetë bashkia/komuna
Your answer
Tjeter
Your answer
a.3.1 Nese e ofron bashkia/komuna, sa është numri i personave të punësuar në veprimtaritë e menaxhimit të mbetjeve?
Administrata
Your answer
Grumbullimi/transporti
Your answer
Fshirja/larja
Your answer
Trajtimi
Your answer
Depozitimi
Your answer
a.3.2 Nese e ofron nje operator privat, sa është numri i personave të punësuar në veprimtaritë e menaxhimit të mbetjeve?
Administrata
Your answer
Grumbullimi/transporti
Your answer
Fshirja/larja
Your answer
Trajtimi
Your answer
Depozitimi
Your answer
a.4 A kane te gjithe personat e punesuar ne veprimtarite e menaxhimit te mbetjeve pershkrim pune?
Kompani private
Vetë bashkia/komuna
Tjeter
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service