Ankieta - 2.14 Poprawa Jakości Powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy
Ankieta dotycząca wymiany istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) zlokalizowanym na terenie Gminy Choszczno.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, którego beneficjentem będzie Gmina Choszczno, w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa określona na jedno gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia określona w regulaminie naboru wniosków do Działania 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy przez IZ RPO WZ).

Niniejsza ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie. Celem ankiety jest określenie skali zapotrzebowania mieszkańców Gminy Choszczno na wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania na niskoemisyjne.

Ankieta kierowana jest do osób fizycznych będących właścicielami:
• domów jednorodzinnych,
• mieszkań w domach wielorodzinnych
lub
• najemcami mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu)
zlokalizowanych na terenie gminy Choszczno.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy wyklucza ze wsparcia budynki i lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wypełnij poniżej
Imię i nazwisko osoby składającej ankietę *
Your answer
Telefon *
Your answer
e-mail:
Your answer
Adres posesji *
Your answer
Nr działki ewidencyjne, sprawdź na stronie www.choszczno.e-geoportal.pl
Your answer
Obręb ewidencyjny sprawdź na stronie www.choszczno.e-geoportal.pl
Your answer
Jestem zainteresowany wymianą / likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) na nowe źródła ciepła spełniające normy. Nowy kocioł będzie wyposażony w automatyczny podajnik paliwa i nie będzie posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie (przeciwdziałanie współspalaniu odpadów). *
Rodzaj zabudowy (właściwe zaznaczyć): *
Aktualne zużycie węgla (tonach/rok) *
Your answer
Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy