แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมย้ายออนไลน์
แบบประเมินความพึงพอใจนี้ จัดทำโดยกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบโปรแกรมย้ายออนไลน์ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบโปรแกรมย้ายออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมย้ายออนไลน์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy