Opskrivning til bolig i Karise Permatopia

Udfyld og indsend denne formular for at blive skrevet op til en bolig i Karise Permatopia. Det tager højst 5-10 minutter - afhængig af husstandens størrelse og boligønsker.

Der skal indtastes oplysninger om husstandens nuværende bolig, husstandens medlemmer og ønsket bolig i Karise Permatopia, samt hvorfor - og fra hvornår - du/I vil bo i dér.

Det koster 200 kr. pr. år i kontingent til etableringsforeningen Karise Permatopia Opskrivning at være skrevet op til en bolig i Karise Permatopia. Husstanden får anciennitet fra datoen for modtaget medlemskontingent.

De 200 kr. indbetales til etableringsforeningens konto i Arbejdernes Landsbank, reg. 5301, kontonr. 0258303. HUSK ifm. indbetalingen at oplyse telefonnr. på husstandens kontaktperson.

Boligtildeling sker efter følgende principper:
1. Der efterstræbes følgende demografiske fordeling af husstande: 20% unge uden børn, 40% børnefamilier, 30% midaldrende (uden hjemmeboende børn) og 10% ældre.
2. Der efterstræbes at der kommer til at bo 130 voksne og 60 børn i Karise Permatopia - med en ligelig fordeling af køn.
3. Ifm. tildeling af almen lejebolig foretrækkes husstande, som vil være andelshavere i Andelsselskabet - og bidrage til driften af landbruget, forsyningsanlægget og fællesgården med et par timer pr. uge.
4. Tildeling af andels- eller ejerbolig sker kun til husstande, som vil være andelshavere i Andelsselskabet - og bidrage til driften af landbruget, forsyningsanlægget og fællesgården med et par timer pr. uge.
5. Der tages hensyn til anciennitet.

Boligtildelingen er i gang. Der er desværre ikke flere ledige lejeboliger. Opskrivning mhp. senere indflytning er også muligt. Ventelisten består af de husstande, som endnu ikke har fået tildelt bolig.

Læs mere om Karise Permatopia på www.permatopia.dk. Har du/I spørgsmål vedr. opskrivningen, så e-mail til info@permatopia.dk