Utvärdering mattegrupper
Vilken mattegrupp går du i? *
När du svarar på frågorna ska du jämföra med hur mattelektionerna var i helklass på höstterminen.

Alla frågor är i skala 1 till 9

1: Det var mycket bättre i helklass på höstterminen
5: Det är precis likadant nu som i helklass
9: Det är mycket bättre i den lilla mattegruppen vi har nu

Hur upplever du tryggheten under mattelektionerna nu, jämfört med i helklass? *
Mycket tryggare i helklass på höstterminen
Mycket tryggare i nuvarande mattegrupp
Hur upplever du arbetsron under mattelektionerna nu, jämfört med i helklass? *
Mycket bättre arbetsro i helklass på höstterminen
Mycket bättre arbetsro i nuvarande mattegrupp
Hur upplever du att du lär dig på mattelektionerna nu, jämfört med i helklass? *
Jag lärde mig mer i helklass på höstterminen
Jag lär mig mer i nuvarande mattegrupp
Hur upplever du möjligheten att få den hjälp du behöver på mattelektionerna nu, jämfört med i helklass? *
Det var lättare att få hjälp i helklass på höstterminen
Det är lättare att få hjälp i nuvarande mattegrupp
Hur aktiv är du på mattelektionerna nu, jämfört med i helklass? *
Jag var mer aktiv i helklass på höstterminen
Jag är mer aktiv i nuvarande mattegrupp
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms