سازمان بین المللی زنان هزاره Hazara Women International
Form: Cooperation with Haazara Women International
همکاری با سازمان بین المللی زنان هزاره
www.HazaraWomen.com
www.HazaraWomen.org
www.facebook.com/HazaraWomen
https://twitter.com/HazaraWomen
Full Name *
نام کامل
Your answer
Gender *
جنسیت
Address *
آدرس
Your answer
City *
شهر
Your answer
Zip code *
زیپ کد یا کد پستی
Your answer
Country *
کشور
Your answer
Position *
شغل
Your answer
Telephone/ Mobile Number *
شماره تلفن یا موبایل
Your answer
Email *
ایمیل
Your answer
Website/ Weblog URL if you have
آدرس وب سایت یا وبلاگ اگر دارید.
Your answer
Language skills: which languages ​​can you speak and write? *
توانایی های زبانی: به کدام زبان های می توانید صحبت کرده و بنویسید؟
Required
Any other language?
زبانی دیگر؟
Your answer
How can you support us? *
چگونه می توانید به ما کمک کنید؟ لطفا موارد را در پایین (انگلیسی) انتخاب کنید.1: کمک مالی 2: شرکت در پروژه های ما بصورت داوطلب 3: همکاری در وب سایت ما با تولید مقاله، خبر، عکس و ویدئو درباره زنان بويژه زنان هزاره 4: شرکت در مراسم ما یا برگزاری مراسم آگاهی دهی 5: صحبت با رسانه ها یا سازمان های محلی درباره زنان هزاره
Required
Please explain how you can support HWI. *
لطفا توضیح دهید که چگونه می توانید سازمان بین المللی زنان هزاره را یاری کنید
Your answer
Do you want to be a member of HWI as an individual or organization/ Association *
آیا می خواهید به عنوان یک فرد یا از طرف یک سازمان یا نهاد عضو سزمان بین المللی زنان هزاره شوید؟
If yes please explain here. Please include organization/ association info if you want to become a member on behalf of that.
اگر بله اینجا توضیح دهید. اگر از طرف سازمان یا نهادی می خواهید عضو شوید مشخصات آن را بنویسید.
Your answer
Suggestion?
پیشنهاد؟
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.