Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Erken Dönem Şemalar ve Uyumsuz Başa Çıkma Stilleri ile Postpartum Depresyonu Arasındaki İlişki
Değerli katılımcı,
Bu tez çalışması Dr. Öğretim Üyesi Başak Türküler Aka ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
öğrencisi Sena Asya Eker tarafından yürütülmektedir. Araştırmanın amacı doğum sonrasındaki dönemde
yaşanan depresif belirtilere yol açan bireysel faktörleri değerlendirmektir. Soruların tümüne ve içtenlikle
cevap vermeniz büyük önem taşımaktadır.
Bu form aracılığı ile elde edilecek bilgiler gizli kalacak ve yalnızca bilimsel araştırma için
kullanılacaktır. Anket formuna adınızı ve soyadınızı yazmayınız. Araştırmaya katılımınız gönüllülük
esasına dayalıdır. Katılım için sizlere maddi bir ödeme yapılmayacak ve sizden maddi bir karşılık
alınmayacaktır. Çalışmaya katılmamayı tercih edebilirsiniz veya anketi doldururken istemezseniz son
verebilirsiniz. Araştırmanın herhangi bir riski bulunmamaktadır.
Araştırma içerisinde onam formu ile birlikte demografik bilgi formu ve araştırma ölçekleri
verilecektir. Tez çalışmasındaki ölçeklerin yanıtlanması yaklaşık 20-25 dakika sürmektedir. Ölçekleri
yanıtlandırırken size en yakın gelen şıkkı işaretleyiniz ve boş bırakmayınız. Maddeleri cevaplarken
yalnızca en son doğum sonrası döneminizi dikkate alarak cevaplayınız.
Katılımınız için teşekkürler, sorularınız olursa araştırmacı ile iletişime geçebilirsiniz.
Sena Asya Eker

Bahçeşehir Üniversitesi
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi
asyaeker24@gmail.com
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formundaki tüm açıklamaları okudum. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabileceğimi biliyorum. Söz konusu araştırmaya kendi rızamla katılmayı kabul ediyorum. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Koc University. Report Abuse