Zgłoszenie do Regat Mantra Cup 2018
Ten formularz służy do rejestracji jachtu do Morskich Żeglarkich Mistrzostw Polski ORCi 2018 w klasach "A" i "B" oraz do regat w klasie "C" - ORC Club.
Proszę wypełnić wszystkie pola nie później niż 17 sierpnia 2018.

Klauzula informacyjna RODO
Pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdą się w naszej bazie i dochowamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych jest MARINA sp. z o.o., ul. Potulicka 40/140, 70-234 Szczecin.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu. Dane mogą być również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawiania faktur.
Administrator przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale też niezbędne do realizacji usług, w przypadku niepodania danych lub odwołania zgody nie będzie możliwe wykonywanie usługi.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem imienia i nazwiska.
W innych przypadkach ewentualnymi odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje i urzędy upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Niniejsza klauzula informacyjna została zaktualizowana 6 lipca 2018 roku.
Klauzula ta może podlegać zmianom jeśli tego wymagać będzie obowiązujące prawo.
Nazwa jachtu *
Numer na żaglu *
Typ świadectwa ORC *
Dane polisy OC jachtu *
Imię i nazwisko skipera *
Adres korespondencyjny skipera *
Adres e-mail skipera *
Numer telefonu skipera *
Osoba kontaktowa na brzegu w czasie regat - imię i nazwisko *
Osoba kontaktowa na brzegu w czasie regat - numer telefonu *
Lista załogi: imię, nazwisko, masa ciała. *
Proszę podać dane wszystkich osób na jachcie.
Wpisowe *
Wpisowe wynosi 300 zł dla jachtów o długości LOA mniejszej niż 8.0 m albo 500 zł dla jachtów o długości LOA większej lub równej 8.0 m. Wpisowe proszę wpłacić przelewem do 17 sierpnia 2018 r. na rachunek MARINA sp. z o.o., ul. Potulicka 40/140, 70-234 Szczecin, rach. nr 58 1240 3927 1111 0010 8198 0201 w Banku PKO SA.
Dane do wystawienia faktury
Proszę podać nazwę podmiotu oraz adres i numer NIP.
Oświadczenie uczestnika o przyjęciu odpowiedzialności *
Zwraca się uwagę uczestników na przepis 4 części 1 PRŻ – Prawa Podstawowe: "Każdy jacht indywidualnie odpowiedzialny jest za decyzję czy powinien wystartować lub czy powinien kontynuować udział w wyścigu."Żeglarstwo jest ze swej natury nieprzewidywalnym sportem i dlatego nieodłącznie wiąże się z wystąpieniem ryzyka. Biorąc udział w Regatach Mantra Cup, każdy uczestnik potwierdza i oświadcza, że: 1. jest świadomy nieodłącznego ryzyka związanego z żeglarstwem i przyjmuje odpowiedzialność za narażenie siebie, swojej załogi i jachtu na to nieodłączne ryzyko podczas uczestniczenia w imprezie; 2. jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, swojej załogi, jachtu oraz innego mienia na wodzie i na lądzie; 3. przyjmuje odpowiedzialność za utratę zdrowia, szkody i straty, w zakresie spowodowanym przez własne działania lub zaniechania; 4. działania lub zaniechania organizatora imprezy, jego zespołu zarządzającego, funkcjonariuszy i wolontariuszy nie zwalniają uczestnika z jego własnej odpowiedzialności; 5. stan jego zdrowia i wyszkolenia pozwala na bezpieczny udział w imprezie; 6. jego jacht jest w dobrym stanie i wyposażony odpowiednio do żeglugi w imprezie; 7. jest odpowiedzialny za zapewnienie, że jego jacht jest wystarczająco dzielny i właściwie wyposażony, aby przetrwać skrajne warunki pogodowe; 8. jego załoga jest wystarczająca liczna, doświadczona i zdolna do żeglugi w skrajnych warunków pogodowych; 9. sprzęt ratunkowy jego jachtu jest w pełni sprawny, prawidłowo przechowywany, z aktualnymi certyfikatami oraz że jego lokalizacja i sposób użycia jest znany załodze; 10. jego jacht jest odpowiednio ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.Organizator, jego partnerzy i współpracownicy ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem regat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie jak i na wodzie, będące konsekwencją udziału w imprezie.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy