วิชาการศึกษา ชุดที่ 3
1. ระดับสติปัญญาที่สามารถเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา มี IQ เท่าไหร่ *
1 point
2. ข้อใด ไม่ใช่ ตัวแปรของการเรียนรู้ *
1 point
3. ข้อใด คือ ความหมายของการเรียนรู้ *
1 point
4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ *
1 point
5. พัฒนาการ คือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากข้อใด *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service