Prihlásenie do bezplatného "Klubu pre rodičov detí s PAS"
Cieľom bezplatného "Klubu pre rodičov detí s PAS" je :
- teoreticky a prakticky oboznámiť rodičov s aktuálnymi poznatkami o PAS ,
- ako vytvoriť doma pre svoje dieťa s autizmom rôzne typy úloh na nácvik a rozvíjanie konkrétnych zručností každodenného života či vzdelávanie v škole
- k dispozícii na vyskúšanie a zapožičanie aj konkrétne pomôcky (kartičky na štrukturované učenie, Piktogramy...) určené pre prácu s deťmi s PAS.
- ako si vyrobiť či zabezpečiť pomôcky pre prácu so svojimi deťmi
- rodičia detí s PAS si budú môcť individuálne vyskúšať prácu so svojim dieťaťom v prostredí vhodnom pre deti s PAS (štruktúrované prostredie) v novozriadenej Diagnosticko-intervenčnej miestnosti či v SNOEZELEN miestnosti pre multisenzorickú terapiu
- zdieľanie dobrých nápadov , rád , každodenných starostí i radostí medzi účastníkmi je tiež jedným z nemenej dôležitých cieľov klubu.
- pre rodičov bude možnosť využitia bezplatných INDIVIDUÁLNYCH konzultácii , psychologického či špeciálnopedagogického poradenstva
- v prípade záujmu možnosť štandardizovanej orientačnej diagnostiky PAS priamo odborníkmi v našom CŠPP
- pracovné listy či iné potrebné metodické materiály učastníci obdržia priamo na klube v elektronickej či papierovej podobe.
Klub je určený NIE LEN pre klientov Nášho CŠPP Trenčín , ALE AJ pre rodičov zo širokého okolia či klientov z iných poradenských zariadení. Aj pre tých, u ktorých je doposiaľ len podozrenie na PAS. Klubové stretnutia budú realizované na pravidelnej báze ( 1 x za mesiac) od začiatku školského roka 2018/2019 v priestoroch Centra špeciálnopedagogického poradentsva v Trenčíne , Ľudovíta Stárka 12 , 91105 Trenčín. Všetky služby ako aj klubové stretnutia sú pre rodičov BEZPLATNÉ. Stretnutia budú prebiehať pod vedením lektorky psychologičky PhDr. Ľubomíry Dunčákovej.
Prosíme o čo najstarostlivejšie vyplnenie prihlasovacieho formulára nakoľko na základe Vašich odpovedí budeme zaradzovať záujemcov do SKUPINY pre deti s AS , VFA či tých vyžadujúcich vyššiu mieru podpory. Kapacita skupiny je OBMEDZENÁ na 10 miest je potrebné sa prihlásiť čo najskôr. Účasť na jednotlivých stretnutiach je predpokladaná a v prípade neospravedlnenej neúčasti bude miesto v skupine poskytnuté ďalšiemu záujemcovi čakajúcemu na zaradenie. Konkrétne časy a termíny stretnutí budú na základe dohody so zaradenými učastníkmi. Za porozumenie vopred ďakujeme a tešíme sa na stretnutia s Vami. V prípade potreby Nás kontaktujte na cspptn@gmail.com.
UZATVÁRANIE PRVÝCH SKUPÍN DO 15.augusta 2018 !!!
Email address *
Meno a priezvisko účastníka *
Vzťah účastníka k dieťaťu /osobe s PAS *
Email *
Tel. kontakt *
Mesto (z ktorého budete dochádzať) *
Meno dieťaťa/osoby s PAS *
Vek (dieťaťa/osoby s PAS) *
V akom štádiu diagnostiky PAS sa práve nachádza Vaše dieťa / vy? *
Stanovená diagnóza (odpovedajte v prípade , že je Vášmu dieťaťu určená niektorá či už susp. , alebo definitívna diagnóza)
Clear selection
Vývinová úroveň dieťaťa: *
Na základe Vášho úsudku by ste sa zaradili do skupiny : *
Aká je Vaša motivácia pre navštevovanie "Klubu pre rodičov detí s PAS" ? *
Vyhovuje Vám klubové stretnutie v čase... ( budeme sa snažiť prispôsobiť čo najväčšiemu počtu účastníkov) *
Required
Doplňujúce informácie, otázky , poznámky , ktoré nám chcete odovzdať :
Súhlasím so spracovávaním osobných údajov za účelom kontaktovania sa medzi CŠPP Trenčín a potenciálnym účastníkom "Klubu pre rodičov detí s PAS" . Informácie budú použité výlučne pre potreby zaradenia do skupiny , nebudú poskytnuté tretím stranám a budú archivované v zmysle platnej legislatívy za účelom dodatočného zaradenia so skupiny v prípade nedostatočnej počiatočnej kapacity. V prípade potreby je možné súhlas odvolať zaslaním požiadavky na cspptn@gmail.com. *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy