KOGS - Karty Oceny Gotowości Szkolnej
Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności

Prowadzący: dr Joanna Gruba, mgr Bożena Gubała

Organizator: „PODWÓJNIE WYJĄTKOWI" Centrum Rozwoju Zdolności i Terapii Mowy, tel: 606 609 276
Wydawnictwo KOMLOGO, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice

Miejsce szkolenia: Kraków - centrum miasta
Termin: 1.12.2019 9.00 - 13.00
Cena: 270 zł

Prowadzący:
­ dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i naukowo-dydaktycznych.
­ mgr Bożena Gubała: Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i początkowego. Od wielu lat powadzi diagnozę i terapie dzieci w wieku przedszkolnym również w zakresie gotowości szkolnej

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?
Warsztat adresowany jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów grup przedszkolnych, w których dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.
Tematyka:
Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS są testem służącym do oceny najważniejszych umiejętności dzieci 6-letnich, spełniających obowiązek przedszkolny. Umożliwia ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają nauczycielowi na zorientowanie się, czy dane dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.
Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu umiejętności dzieci w poszczególnych obszarach badania, wychwycenie dzieci z problemami i skierowanie ich na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Program szkolenia:
1. KOGS na tle innych narzędzi diagnostycznych
2. Dlaczego opracowano KOGS-a?
3. KOGS a podstawa programowa
4. Własności psychometryczne KOGS-a
5. Charakterystyka testu
5.1. Instrukcje szczegółowe + karty KOGS-a
5.2. Diagnoza jesienna, omówienie zeszytów diagnostycznych
5.3. Diagnoza wiosenna, omówienie zeszytów diagnostycznych
6. Procedura badania
7. Analiza instrukcji, rodzaje prób diagnostycznych
8. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza jesienna
8.1. Samodzielna ocena dzieci
9. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza wiosenna
9.1. Samodzielna ocena dzieci
10. Liczenie wypowiedzi dzieci
10.1. Samodzielna ocena dzieci
11. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania
12. Przykładowa opinia gotowości szkolnej
13. Program komputerowy KomKOD
14. Rozdanie certyfikatów
Email address *
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe bądź pracodawcy, które podam w elektronicznym formularzu zapisów na szkolenia są przetwarzane przez Centrum Rozwoju Zdolności i Terapii Mowy „Podwójnie wyjątkowi” (Niepołomice, ul. Wielicka 68D, 32-005) i 1)wykorzystywane w celu formalnej i rachunkowej obsługi szkolenia. Dane znajdujące się w dyspozycji Centrum będą przetwarzane do czasu ich wycofania przez Państwa. 2) celem umieszczenia w bazie osób przeszkolonych prowadzonej w celu ew. weryfikacji uprawnień do zakupu testów oraz otrzymania drogą mailową materiałów szkoleniowych. 3) przesyłania ofert szkoleniowo – konferencyjnych Centrum. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Centrum (ado.centrum.podwojnie.wyjatkowi@gmail.com) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach podanych powyżej. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (fotografia lub clip video) w ramach działań promocyjnych Centrum Rozwoju Zdolności i Terapii Mowy „Podwójnie wyjątkowi” (Niepołomice, ul. Wielicka 68D, 32-005), w szczególności poprzez publikację zdjęć grupowych wykonywanych podczas konferencji oraz szkoleń na stronie internetowej www.podwojniewyjatkowi.pl oraz w mediach społecznościowych. Jednocześnie zrzekam się wynagrodzenia z tego tytułu. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych udzielamy telefonicznie: 606-609-276. *
NAZWISKO I IMIĘ *
Your answer
Prosimy o wypełnienie poniżej danych do paragonu albo faktury. NIE WYPEŁNIAMY WSZYSTKICH OPCJI!
Wyboru należy dokonać z 4 możliwych opcji i wpisać dane według instrukcji (bez przecinków!)
PARAGON tylko potrzebny (osoba fizyczna, nie prowadzi działalności gospodarczej). *
FAKTURA OSOBA FIZYCZNA (nie prowadzi działalności gospodarczej). WPISZ INFORMACJE w kolejności (bez przecinków): Imię i nazwisko, ulica, kod, miasto i Pesel
Your answer
FAKTURA własna działalność gospodarcza. Podaj dane w kolejności (bez przecinków): Imię i nazwisko ulica kod miasto NIP
Your answer
FAKTURA Pracodawca. Podaj dane w kolejności (bez przecinków): NABYWCA - nazwa ulica kod miasto NIP ODBIORCA - nazwa ulica kod miasto
Your answer
Dane do wpłat: WAŻNE SKOPIUJ! Wpłata opłaty szkoleniowej na konto współorganizatora ING Bank Śląski: 34 1050 1445 1000 0092 3349 8303 w tytule wpisujemy: Nazwa szkolenia, imię i nazwisko uczestnika. Adres organizatora: Centrum Podwójnie wyjątkowi ul. Wielicka 86D, 32-005 Niepołomice
Your answer
Zgłoszenia na warsztaty: - on-line poprzez wypełnienie kwestionariusza elektronicznego - w razie pytań mail: podwojnie.wyjatkowi.szkolenia@gmail.com; tel.: 606 609 276 ● Po wypełnieniu formularza do 14 dni wpłata na konto współorganizatora: Centrum „Podwójnie wyjątkowi” ul. Wielicka 86D, 32-005 Niepołomice, nr konta: ING Bank Śląski 34 1050 1445 1000 0092 3349 8303 w tytule wpisujemy: KOGS., imię i nazwisko uczestnika  Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą całości. Brak wpłaty w ciągu 14 dni kalendarzowych oznacza Państwa rezygnację ze szkolenia.  Dla pracodawców FV przedpłata z terminem płatności do 7 dni (z zachowaniem zasady: 14 dni od wypełnienia przez Państwo formularza). Faktury przygotowujemy tylko na dane podane w formularzu.  Gdy Państwo zrezygnują ze szkolenia po dokonaniu wpłaty (konieczne powiadomienie nas na piśmie lub e-mail) zwracamy wpłatę umniejszoną o 50 zł za pokrycie kosztów organizacyjnych szkolenia. *
Zawód *
Your answer
Telefon *
Your answer
DANE do WPŁAT (Ważne skopiuj!)
ING Bank Śląski: 34 1050 1445 1000 0092 3349 8303 w tytule wpisujemy: KOLD, imię i nazwisko uczestnika. Adres organizatora: Centrum Podwójnie wyjątkowi ul. Wielicka 86D, 32-005 Niepołomice
RABAT Wpisz hasło, datę szkolenia oraz w skrócie nazwę szkolenia, w którym już uczestniczyłaś/eś w tym roku. Dokonaj wpłaty z odliczonym rabatem
Your answer
ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE! Prosimy jeszcze o wpłatę do 14 dni, aby zostać w pełni zakwalifikowanym. Informacje o szkoleniu wysyłamy 2 tyg. przed wydarzeniem. W razie pytań prosimy o kontakt z nami na maila: podwojnie.wyjatkowi.szkolenia@gmail.com; tel: 606 609 276
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy