Dotazník pro obyvatele obce Pavlov
Milí spoluobčané,

naše obec zpracovává v současné době Strategický rozvojový plán obce Pavlov na období 2018–2025, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje na následujících 8 let a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti na nejbližší roky.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro zpracování Strategického rozvojového plánu a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Alois Švec, starosta

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1. Jak se Vám v Pavlově žije?
2. Co se Vám v Pavlově nejvíce líbí?
Uveďte maximálně 3 odpovědi.
Your answer
3. Co se Vám v Pavlově nejvíce nelíbí?
Uveďte maximálně 3 odpovědi.
Your answer
4. Co konkrétně Vám v Pavlově nejvíce chybí?
Uveďte maximálně 3 odpovědi.
Your answer
5. Pokuste se zhodnotit prostředí a služby v obci
Každý bod oznámkujte jako ve škole známkami 1–5 dle toho, jak jste s ním spokojeni.
1
2
3
4
5
Nevím
Celkový vzhled obce
Bezpečnost v obci
Pracovní příležitosti
Příležitosti pro podnikání
Kvalita bydlení
Možnosti pro výstavbu rodinných domů
Dostupnost mateřské školy
Dostupnost základní školy
Možnosti kulturního vyžití
Možnosti sportovního vyžití
Dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež (zájmové kroužky apod.)
Dostupnost volnočasových aktivit pro seniory
Dostupnost zdravotní péče
Služby pro seniory
Možnosti nakupování
Úroveň hromadné dopravy
Množství a kvalita zeleně
Klid v obci (1: ticho - 5: hluk)
Čistota ovzduší
Čistota vod
Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
Kvalita silniční sítě
Možnosti parkování
Úroveň technické infrastruktury - odkanalizování
Úroveň technické infrastruktury - zásobování vodou
Úroveň technické infrastruktury - zásobování plynem
Úroveň technické infrastruktury - zásobování elektrickou energií
Práce a komunikace úřadu obce
Občanské soužití, sousedské vztahy
6. Jaké způsoby komunikace města s občany využíváte?
Využívám pravidelně
Využívám občas
Nevyužívám
Osobně na obecním úřadě
Veřejná setkání
Vývěsky, úřední deska
Rozhlas
Líšnické ozvěny
Webové stránky obce
Jiné
6.1 Pokud využíváte jiné způsoby komunikace, tak je zde můžete uvést.
Your answer
6.2. Pokud vám některé způsoby komunikace chybí, tak uveďte které.
Your answer
7. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na jaké investice byste je přednostně využil/a?
Vyberte maximálně 3 možnosti.
8. Jste?
9. Váš věk?
10. Jaké je složení Vaší domácnosti?
11. V obci:
12. Ve které části obce bydlíte?
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms