Анкета online инструменти

Целта на тази анкета е да проучим с кои инструменти за online комуникация са свикнали да работят повечето организации и така да изберем най-подходящия начин за обмяна на информация меxду всички.

    Ако искате да сте част от велосипедната мрежа, но още не сме се свързали с Вас (или ако просто искате да знаем кой е попълнил анкетата), оставете ни свои контакти.

    Проектът „Национална велосипедна мрежа” е по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП – 2014 г. Основна цел на проекта е създаването на национална мрежа от велосипедни организации във всички големи градове на страната. Срокът за реализирането на този проект е в рамките на 14 месеца.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question