فرم نظرسنجی

ثبت و ارسال نظر دانشجویان برای ارتقاء کیفی وب سایت مهندس حمید عبداللهی

  www.hamidabdollahi.ir

  این فرم جهت دریافت نظرات شما برای بهبود عملکرد سایت من به آدرس اینترنتی مذکور تهیه شده و تکمیل و ارسال اون از طرف شما، من رو در بهبود محتوای سایت کمک می کنه، این امر مسلماً به نفع شما دانشجوی محترم هست و در آینده نیز محتوای این سایت، کمک رسان شما خواهد بود
  This is a required question
  This is a required question
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question