Workshop Urban Action
Interaktivní workshop je založený na vzdělávací praxi, kterou dánská umělecká skupina Kunstpartiet vyvinula jako způsob mobilizace lidí všech přesvědčení, různého vzdělání a věkových kategorií k pořádání akcí ve veřejném prostoru. Akcí, které narušují společenskou rutinu, dodávají městu barvu a poutají pozornost kolemjdoucích. Workshop, vedený cenami ověnčeným italským hercem, dramatikem a režisérem Giuseppem L. Bonifatim zkoumá rozpor mezi naší společností jako celkem, sjednocováním, standardizací, zakrýváním rozdílů a dílčími komunitami a subkulturami, které se snaží zachovat si svou identitu, své oblečení, své zvyky, víru a přesvědčení.

Dvoudílný workshop proběhne v Kampusu Hybernská (Hybernská 998/4) v pátek 15.10. mezi 11:00 - 14:00 a v sobotu 16.10. na témže místě mezi 10:00 - 13:00. Druhá část workshopu bude následovaná akcí ve veřejném prostoru v blízkosti Hybernské. Jedná se o komplexní workshop, žádáme Vás proto o účast na obou jeho částech. Workshop proběhne v angličtině za přítomnosti tlumočníka.  

Vaší registraci Vám potvrdíme a další upřesňující detaily týkající se přesných instrukcí (i těch hygienických) Vám zašleme v brzké době na email. který nám zde poskytnete.

Více o rezidenci Kunstpartiet v Praze se můžete dozvědět na Facebookové události na odkaze:
https://www.facebook.com/events/335474151666703?ref=newsfeed 

O původním uměleckém konceptu se můžete více dozvědět zde: http://doopag.com/abovetheskin/ a o skupině Kunstaprtiet zde: https://kunstpartiet.com/ 

Kunstpartiet i Sametové posvícení se na Vás už těšíme!

------------------------------------------------------

The interactive workshop is based on an educational practice developed by the Danish art group Kunstpartiet as a way to mobilise people of all beliefs, backgrounds and ages to organise events in public space. Events that disrupt the social routine, add colour to the city and attract the attention of passers-by. The workshop, led by the award-winning Italian actor, playwright and director Giuseppe L. Bonifati, explores the contradiction between our society as a whole, unifying, standardising, covering up differences and the sub-communities and sub-cultures that try to preserve their identity, their clothes, their customs, their beliefs and their faith.

The two-part workshop will take place at the Hybernská Campus (Hybernská 998/4) on Friday 15 October between 11:00 - 14:00 and on Saturday 16 October at the same venue between 10:00 - 13:00. The second part of the workshop will be followed by an event in a public space near Hybernská. This is a comprehensive workshop, so we ask you to participate in both parts. The workshop will be held in English in the presence of an interpreter.  

The two-part workshop will take place at the Hybernská Campus (Hybernská 998/4) on Friday October 15th between 11:00 - 14:00 and on Saturday October 16th at the same location between 10:00 - 13:00. The second part of the workshop will be followed by an event in a public space near Hybernská. This is a comprehensive workshop, so we kindly ask you to participate in both parts. The workshop will be held in English in the presence of an interpreter.  

Your registration will be confirmed and further details regarding exact instructions (including hygiene) will be sent to you shortly by email.

You can find out more about the Kunstpartiet residency in Prague on the Facebook event:
https://www.facebook.com/events/335474151666703?ref=newsfeed 

You can learn more about the original artistic concept here: http://doopag.com/abovetheskin/

Kunstpartiet and Sametové posvícení are looking forward to seeing you!


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vaše jméno *
Vaše emailová adresa *
Poznámky pro organizátory
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy