Přihlášení na seminář Inspirace pro váš bytový dům 2020
POZOR!
S velkou lítostí jsme se z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace v ČR rozhodli zrušit veškerá fyzická setkávání v rámci seminářů Inspirace pro váš bytový dům, která měla proběhnout na podzim

Bezplatný seminář přináší inspiraci všem, kteří bydlí v bytovém domě nebo jej spravují, a chtějí udržet své bydlení ekonomické, bezpečné a v souladu s legislativními požadavky, ale nemají potřebné informace, jak toho dosáhnout.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Informace k seminářům:
S velkou lítostí jsme se z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace v ČR rozhodli zrušit veškerá fyzická setkávání v rámci seminářů Inspirace pro váš bytový dům, která měla proběhnout na podzim
Termín a místo konání:
Vyberte jednu možnost.
Přihlašuji se na seminář konaný: *
Registrační údaje
Přihlašuji se za subjekt: *
Identifikační číslo subjektu (IČ): *
Název subjektu: *
Adresa (ulice, číslo): *
Adresa (město): *
Adresa (PSČ) *
Přihlášený - příjmení: *
použijte diakritiku
Přihlášený - jméno: *
použijte diakritiku
Další přihlášení za stejný subjekt (příjmení, jméno):
použijte diakritiku
Telefonní kontakt:
slouží k rychlému kontaktu v případě nečekané změny termínu či místa konání semináře
Přidružené členství
Členství není podmínkou pro účast na semináři, ale je výhodou! Výstupy ze seminářů, např. prezentace přednášek, jsou poskytovány pouze přidruženým členům.
Výběrem položky "Ano" projevujete svobodný zájem stát se přidruženým členem Pro náš dům z.s., Dřevařská 14, Brno 602 00.
Na základě této informace bude zahájen schvalovací proces za přijetí vámi zastupovaného subjektu za přidruženého člena. O výsledku vás budeme informovat do čtrnácti dnů od obdržení této přihlášky.
Členský příspěvek pro rok 2020 je ve výši 1.210,- Kč vč. DPH.
Stanovy naleznete zde:  http://www.pronasdum.cz/images/img/Stanovy_OS_PND/stanovy_os_pnd.pdf.
Výhody členství: http://www.pronasdum.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=506%3Apidruene-lenstvi&Itemid=62
Pokud jste vybrali položku ne, jste přihlášeni na seminář jako nečlen.
Přihlašuji se za přidruženého člena Pro náš dům, z.s.
Clear selection
Poučení a souhlas se zpracováním údajů
Bez udělení souhlasu, není možné se na seminář přihlásit.
Během seminářů můžu být fotografován a tyto fotky mohou být umístěny na webu a sociálních médiích Pro náš dům, případně na webu a sociálních médiích partnerů Pro náš dům. *
Moc nám pomůžete, když nám souhlas s focením udělíte. Fotky potřebujeme k tomu, aby se kdokoli mohl podívat, jak to na našich seminářích vypadá. Svým souhlasem tak přispějete k šíření povědomí o aktivitách Pro náš dům a podpoříte naše fungování!  
Zpracování osobních údajů: *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům obchodní a marketingové komunikace v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).Osobní údaje zpracováváme z důvodu naplnění společenského cíle daného stanovami spolku, a to zejména podpory kvality bydlení, technického stavu bytových a nebytových budov, zvyšování bezpečnosti v bytových a nebytových budovách a ochrany životního prostředí v návaznosti na provoz bytových a nebytových budov. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v rámci zabezpečení naplnění oprávněných potřeb Pro náš dům z.s., pokud není subjektem zažádáno o výmaz, respektive uplatnění práva být zapomenut plně v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní telefon statutárních zástupců SV, BD, správců, vlastníků a nájemníků budov, IP adresu zařízení z kterého bylo provedeno elektronické příhlášení na akci realizovanou Pro náš dům z.s. a adresa osoby (ulice, číslo, PSČ a město). Zároveň Vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z článků 13 až 19, a to zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo požadovat jejich změnu, úpravu rozsahu, aktualizaci obsahu, sdělení rozsahu zpracovávaných údajů nebo výmaz, respektive právo být zapomenut. Správce poskytuje osobní údaje zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou partneři Pro náš dům z.s. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s tímto nařízením nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Pro náš dům z.s., Dřevařská 14, Brno 602 00. Osoba odpovědná za zpracování je Ing. Vladislav Hrdlička, mail: vladislav.hrdlicka@pronasdum.cz, mobil: 00420 730 518 804
Prostor pro vaše dotazy a připomínky
Chcete nám něco sdělit?
A to je vše! Těšíme se na shledání.
V případě, že se nebudete moci zúčastnit, odhlašte se včas na e-mailu info@pronasdum.cz.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy