Projektowanie starości – kurs pracy z osobami starszymi dla kadr kultury
Pracujesz w warszawskiej kulturze? Działasz lub planujesz realizację działań, w których odbiorcami będą osoby starsze? Wiesz, że praca z osobami starszymi to przyszłość i chcesz przygotować się lepiej?
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" zaprasza do udziału w kursie „Projektowanie starości”, podczas którego chcemy stworzyć możliwość zdobycia informacji dotyczących rozumienia starości (w tym procesów starzenia i kulturowego postrzegania osób starszych); poznania podstawowych zagadnień związane z psychologią starzenia się; poznania metod pracy z osobami o zróżnicowanych kompetencjach kulturowych i dowiedzenia się, jak budować relacje z osobami starszymi także na zewnątrz instytucji. Gwarantujemy również możliwość spotkania niesztampowych, odważnych realizatorów projektów społecznych i społeczno-kulturalnych angażujących osoby starsze.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 27.01. Uczestnictwo będziemy potwierdzać telefonicznie lub mailowo 28.01.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Kurs potrwa 20 godzin łącznie – w terminach: 30.01. (czwartek – 3h), 31.01. (piątek – 8h), 6.02. (czwartek – 3 h), 7.02 (piątek – 7h). Decydując się na kurs, prosimy wziąć pod uwagę konieczność odbycia go w całości, by otrzymać zaświadczenie.
Adres e-mail *
Your answer
Imię i nazwisko *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Jaki podmiot reprezentujesz? *
Required
Wpisz nazwę i adres podmiotu, jaki reprezentujesz *
Your answer
Czy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Przez „dane osobowe uczestnika wydarzenia” rozumie się wszelkie dane osobowe umieszczone przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników wydarzenia jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu email biuro@e.org.pl Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w wydarzeniu. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej w postaci newsletterów? Uzyskanie Pani / Pana zgody umożliwi nam przekazywanie informacji i zaproszeń do udziału w przyszłych, podobnych wydarzeniach i projektach realizowanych przez Towarzystwo "ę". Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne, a zgodę można w każdym czasie odwołać poprzez kontakt z nami przez adres biuro@e.org.pl Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie newsletterów i innych informacji dot. naszych projektów, informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”(„Administrator”). 3. Na cele wskazane powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, instytucja („Dane”). 4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji na temat działań Administratora lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych lub po 36 miesiącach od ostatniego udanego kontaktu z Panią/Panem.5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana. 7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne. 8. Podstawą przetwarzania Danych jest:a. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),b. a w przypadku projektów realizowanych w ramach programów, w których Administratorem jest bezpośrednio Komisja Europejska - art. 5 ust 1 lit d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO lub odpowiednio Rozporządzeniu 2018/1725,d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO lub odpowiednio Rozporządzeniu 2018/1725, e) przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,f) złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę: ul. Mokotowska 55 lok. 50,00-542 Warszawa lub na adres e-mail biuro@e.org.pl 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: biuro@e.org.pl
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy