แบบประเมินความพึงพอใจ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนำผลไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบแบบสอบถาม
1.1 ผู้ตอบแบบประเมิน *
1.2 เพศ *
1.3 อายุ *
1.4 หัวข้อที่ท่านมาติดต่อ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy