GERIAUSIAS 2016 METŲ REKREACINĖS ARCHITEKTŪROS KŪRINYS


Kviečiame dalyvauti geriausio 2016 metų rekreacinės architektūros kūrinio konkurse. Visa konkursinė medžiaga priimama iki 2017 m. rugpjūčio mėn. 07 d. 17 val.
Žemiau pateiktos konkurso sąlygos

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Sąlygos reglamentuoja „Geriausias 2016 metų rekreacinės architektūros kūrinys” parodos-konkurso (toliau vadinama – Konkursas) organizavimo tvarką ir sąlygas.
2. Konkursą skelbianti organizacija - Lietuvos architektų sąjunga (toliau - LAS).
3. Konkurso partneris – Architekto Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas (toliau A. Zavišos fondas).
4. Konkurso dalyviai – architektai (architektų kolektyvai), pateikę konkursinę medžiagą arba atrinkti LAS ir A. Zavišos fondo iš viešai publikuotos pagal šių Konkurso sąlygų reikalavimus.
5. Konkurso forma – atviras konkursas.
6. Konkursas skelbiamas LAS interneto tinklapyje (www.architektusajunga.lt) ir viešinamas kitomis visuomenei prieinamomis priemonėmis.
7. Visi santykiai, atsirandantys tarp Konkursą skelbiančiosios organizacijos, Konkurso partnerio ir Konkurso dalyvių yra reglamentuojami šių Konkurso sąlygų, raštiškų susitarimų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, įstatymų ir kitų taikomų teisės aktų nuostatomis.

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Konkurso būdu išrinkti vieną 2016 metais realizuotą geriausią rekreacinės paskirties visuomenei atvirą architektūrinį, landšaftinį, urbanistinį kūrinį, pabrėžiantį vietos tapatumą bei kuriantį kultūrinę reikšmę ir socialinę vertę.
9. Konkurso nugalėtojui įteikti apdovanojimą už „Geriausias 2016 metų rekreacinės architektūros kūrinys” - autorinį skulptoriaus kūrinį.
10. Skatinti ir viešinti Lietuvos rekreacinės architektūros kūrinių realizacijas.

III. KONKURSINĖS MEDŽIAGOS PATEIKIMAS

11. Konkursui pateikiamos ar atrenkamos konkursinės medžiagos pagrindu sudaromas nominantų skaitmeninis leidinys. Autorių pateikiamos medžiagos apimtis geriausiai perteikia objekto idėją ir sprendinius:
11.1. Aiškinamasis raštas – trumpas realizuoto objekto aprašymas, pagrindiniai rodikliai;
11.2. Objekto nuotraukos;
11.3. Sklypo/situacijos planas;
Ir pagal pobūdį:
11.4. Objekto/pastato aukštų planai;
11.5. Charakteringi pjūviai.
12. Konkurso dalyviai gali pateikti kitas vaizdines priemones, perteikiančias objekto idėją (vizualizacijas, koliažus, fotomontažus, eskizus, tekstinę medžiagą ir t.t.).
13. Reikalavimai medžiagos pateikimui:
13.1. Pildoma nustatytos formos anketa;
13.2. Vaizdai pateikiami .jpg formate. Minimalus ilgosios kraštinės dydis (pikseliais): 2000 px. Rezoliucija 300 dpi.
13.3. Rekomenduojama apimtis - 10 vaizdų.
14. Konkursinė medžiaga pateikiama su informacija apie kūrinio autorius.
15. Visa konkursinė medžiaga (užpildyta anketa) priimama iki 2017 m. rugpjūčio 07d. 17val. Pasiteiravimui: Konkurso koordinatorė Jurgita Raišutienė, 8620 76857, info@zavisosfondas.lt

IV. KONKURSO NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS

16. Konkursui pateiktus ir atrinktus kūrinius, atitinkančius Konkurso sąlygas, vertina bei nugalėtoją išrenka vertinimo komisija, susidedanti iš penkių narių.
17. Komisija formuojama iš vieno LAS ir vieno A. Zavišos fondo atstovų bei ankstesnių „Geriausias metų rekreacinės architektūros kūrinys“ konkursų trijų laureatų:
17.1. Architektė Asta Kiaunienė (LAS deleguota ir 2011-2012m. konkurso laureatė);
Architektė Gerda Antanaitytė (A.Zavišos fondo deleguota);
Architektas Gintaras Prikockis (2008-2009m. konkurso laureatas);
Architektas Antanas Jonauskis (2014m. konkurso laureatas);
Architektas Henrikas Štaudė (2015m. konkurso laureatas).
17.2. Nenumatytų aplinkybių atveju, paliekama galimybė komisijos narių sudėtį keisti, laikantis 17 p. įvardintų nuostatų. LAS Pirmininko Įsakymu tvirtinama Komisija.
18. Pagal LAS Pirmininko patvirtintą „Geriausias 2016 metų rekreacinės architektūros kūrinys“ parodos-konkurso vertinimo komisijos darbo reglamentą nominantai svarstomi uždarame vertinimo komisijos posėdyje.
19. Komisijos posėdyje, dalyvaujant tik komisijos nariams, nominantai vertinami laikantis pagrindinio principo – konceptualus ir kontekstualus aplinkos, formos ir funkcijos santykis (J.Tutlytė. Rekreacinės architektūros vertinimo kriterijai//Urbanistika ir architektūra). Atrankos ir vertinimo kriterijai:
19.1. Aplinka
■geriausių rekreacinės aplinkos savybių tinkamas panaudojimas;
■gamtinių vertybių respektavimas;
■objekto kontekstualumas su susiklosčiusia urbanistine situacija;
■kultūros paveldo respektavimas;
■aplinkos vizualinių ryšių respektavimas.
19.2. Forma
■originali, novatoriška formos raiška ir jos dermė su aplinka;
■kompozicinės stilistikos vientisumas (tūrių, plastikos, spalvų, element kompozicinė darna);
■originali tektonikos išraiška;
■medžiagų ir technologijų panaudojimas atsižvelgiant į vietos specifiką;
■medžiagų ir aplinkos ryšys;
■racionali formos ir funkcijos dermė.
19.3. Funkcija
■originalūs funkcinės struktūros sprendimai ir jų dermė su aplinka;
■suplanavimo struktūros ir funkcijos harmonija;
■objekto vidinių ryšių ir jų santykio su aplinka komfortiškumas.

20. Konkurso nugalėtojas paskelbiamas ir apdovanojamas už „Geriausias 2016 metų rekreacinės architektūros kūrinys“ tradicinio A. Zavišos fondo renginio Nidoje metu, vykstančio rugsėjo mėn. pirmoje pusėje (numatoma2017 rugsėjo mėn. 08-10d.).
21. Apie renginio vietą ir laiką skelbiama www.architektusajunga.lt
    This is a required question