Aanmelden Kennissessie FryskLab

Bibliotheekservice Fryslân, Friesland College en WaterApplicatieCentrum nodigen u uit voor een Kennissessie FryskLab op vrijdag 16 mei.

Tijdens deze sessie presenteren de drie partners het Samenwerkingsverband FryskLab. Speerpunt van FryskLab is het realiseren van drie doorgaande leerlijnen digitale fabricage: watertechnologie, duurzame energie en creatieve maakindustrie.
Door in te steken op een verbinding met de al bestaande economische infrastructuur wil FryskLab een provinciale impuls geven aan het ambitieniveau van het MKB om duurzaam te innoveren.

Het programma bestaat uit pitches van de FryskLab Open Product Design Challenge door leerlingen van het Friesland College, gevolgd door voordrachten van Keimpe de Heer (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht/RotsLab) & Jeroen de Boer (BSF/FabLab Benelux/FryskLab), Jelmer Evers (docent geschiedenis UniC, Radicale Vernieuwer 2013) en Anne-Wil Lucas (Tweede Kamerlid VVD, woordvoerder Wetenschap, Innovatie en Economische Zaken).

Vrijdag 16 mei
14.00 - 17.00 (afsluiting met een borrel)
Friesland College, Julianalaan 97
8931 AH Leeuwarden

    Ja, ik ben aanwezig!

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question

    Captionless Image