Sfidat e fillimit të vitit shkollor 2020-2021
"Udha e shkronjave" po përgatitet që në shtator të ketë një shërbim arsimor të shkëlqyer si në shkollimin me orar të plotë (ballë për ballë ose online) ashtu edhe në kurset online, për të gjitha moshat nga 5 vjeç deri në 18 vjeç, që nga fillorja deri në gjimnaz, me programe ndërkombëtare të Kembrixhit dhe shtetërore.

Nëse ju plotësoni këtë formular, në fund, me shtypjen e butonit SUBMIT, do të merrni pa pagesë kodet e kursit veror online të matematikës për një muaj.

Të dhënat tuaja personale ruhen e trajtohen sipas Ligjit të Mbrojtjes së të dhënave personale. Në veçanti, të dhënat tuaja personale nuk u jepen palëve të tjera, ruhen me kujdes nga drejtoria e shkollës "Udha e shkronjave" dhe ju do t'ju nisen herë pas here emaile që ju informojnë për shërbimet tona. Ju mundet të kërkoni në çdo rast fshirjen e të dhënave tuaja personale nga databaza jonë.
Email address *
Emri dhe mbiemri i personit që po plotëson këtë formular *
Emali juaj *
Numri juaj celular *
Në një pyetësor që ka zhvilluar "Udha e shkronjave" me rreth 300 prindër e mësues, ka dalë se 86% e të anketuarve janë "shumë të mërzitur" nëse shkolla fillon online. Sipas jush në ç'masë ndikojnë këta faktorë? (Me 1 nënkupto "nuk ndikon fare" me 6 kupto "ndikon jashtëzakonisht shumë") *
1
2
3
4
5
6
Kohë e pamjaftueshme mësimi online
Probleme me pajisjet kompjuterike (hardware)
Cilësia e shpjegimit të mësimit online
Aftësitë në teknologji informacioni dhe komunikim të mësuesve
Aftësitë në teknologji informacioni dhe komunikim të nxënësve
Numri i madh i nxënësve online
Mungesa e dëshirës nga ana e fëmijës
Koha e papërshtatshme e mësimit online
Eskpozimi para kompjuterit për shumë kohë
Dëmtimi i privatësisë
Nevoja për një person shtesë ndihmues për fëmijën
Dëmtimi i biznesit familjar (nga mësimi online)
Dëmtimi i shëndetit mendor
Dëmtimi i shëndetit fizik
Në shkollën "Udha e shkronjave" nxënësit gjatë periudhës 10 mars - 31 maj morën çdo ditë 7 orë mësimi online po aq sa kishin ballë për ballë. Në shkollën tuaj si ishte sasia orëve të mësimit online krahasuar me sasinë e orëve të mësimit ballë për ballë. *
"Udha e shkronjave" pati një menu të pasur edukative në mësimin onine si në shpjegim, si në komunikimin intensiv me nxënësit ashtu edhe në kontrollin dhe vlerësimin e tyre meo notë. Si i vlerësoni këto tipare të mësimit online që ju patët konkretisht në shkollën tuaj? (vlerësim 1 është "dobët" dhe vlerësimi 6 është "shkëlqyeshëm") *
1
2
3
4
5
6
Cilësia dhe pasuria në mjet e shpjegimit online
Sasia e komunikimit individual mësues - nxënës
Sasia e kontrolleve (teste, pyetje) që bën mësuesi për të vlerësuar
Ju jeni në shkollë private apo shtetërore? *
Kur plotësuat këtë formular, cilën klasë kishit parasysh? (fjala për vitin që kaloi). *
Required
Qyteti ku banoni. *
Emri i shkollës (nëse dëshironi ta tregoni).
"Udha e shkronjave" ofron kurse online dhe shkollim të rregullt. Për cilin prej tyre do të ishit i/e interesuar? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of UDHA E SHKRONJAVE Cambridge International School. Report Abuse