Přihláška aktivního účastníka
-INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Email address *
Jméno *
Your answer
Příjmení *
Your answer
Datum narození (dd.mm.rrrr) *
Your answer
Kontaktní adresa *
Your answer
Telefon *
Your answer
Ubytování *
Vyberte jednu z možností a napište: ANO/NE
Your answer
Přeji si být ubytovaní s:
Your answer
Strava
Vyberte jednu z možností a napište: Celodenní, /Bez stravy, /Jen snídaně, /Jen obědy, /Jen večeře, /Jen snídaně a obědy, /Jen snídaně a večeře, /Jen obědy a večeře
Your answer
Dosažené hudební vzdělání *
Your answer
Hlásím se do třídy: 1. volba *
Vyberte jednu z možností a napište: Peter Toperczer ml., /Helena Weiser, /Karel Košárek, /Ivo Kahánek, /Monika Czajkowská
Your answer
Hlásím se do třídy: 2. volba *
Vyberte jednu z možností a napište: Peter Toperczer ml., /Helena Weiser, /Karel Košárek, /Ivo Kahánek, /Monika Czajkowská
Your answer
Repertoár *
Your answer
Výuka improvizace *
Vyberte jednu z možností a napište: ANO/NE
Your answer
Volitelný komentář k přihlášce
Your answer
Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s uvedenými podmínkami
Klavírní kurzy jsou hudební organizací k poskytování vzdělávání, která pouze zprostředkovává účastníkům možnost ubytování a stravy. Kurzy tudíž nemohou přebírat zodpovědnost za nezletilé dítě bez doprovodu rodičů ve věku 15 - 17 let.
Podepsaný formulář informující zákonné zástupce je nutné odevzdat při prezenci na Klavírních kurzech. Je volně ke stažení na webu www.klavirnikurzymikulov.cz v sekci Aktuality.

Souhlas s pořízením a použitím písemností, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy

Účastník (jeho zákonný zástupce) přihlášený k účasti na Klavírních kurzech Mikulov souhlasí v souladu s § 84 – 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se uvedeného účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby Klavírních kurzů Mikulov, zejména pro jejich prezentaci a propagaci, informování o aktivitách a pro potřebu poskytování ostatním účastníkům (jedná se např. o CD/DVD nosiče – záznamy z lekcí, koncertů, doprovodného programu). Výše uvedený souhlas poskytuje na dobu časově neomezenou, pokud nedošlo k odvolání souhlasu. Odvolání tohoto souhlasu musí být písemné a doručené na adresu správce. V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováním ke shora uvedeným účelům, po dobu uvedenou v předchozím odstavci.

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.