Enquesta alumnat 1r Batxillerat
Si us plau, respon aquestes preguntes amb atenció i sinceritat. Si no entens alguna pregunta, demana aclariments al professorat.
Si en una matèria has tingut més d'un professor durant el curs, respon per al període més llarg i fes els comentaris que vulguis a la part corresponent.
Pensa que seran tan útils els teus comentaris crítics d'allò que creus millorable, com els positius d'allò que creus que va bé i que cal mantenir.
Indica el grup classe *
Atenció!
Deixa en blanc les fileres corresponents a les matèries que no hagis cursat
Trobo interessant la manera com es planteja la matèria
Molt
Bastant
Una mica
Gens
Català
Castellà
Educació física
Filosofia
Anglès
Matemàtiques (ciències-tecno)
Matemàtiques aplicades CCSS
Economia
Física
Ciències Món Contemporani
Economia d'empresa
Literatura universal
Química
Tecnologia industrial
Biologia
Dibuix tècnic
Història Món Cont.
Psicologia i sociologia
Llatí
Fila 20
Afegeix els aclariments que facin falta a la resposta anterior
Your answer
Les explicacions i les instruccions donades pel professor les trobo clares
Molt
Bastant
Una mica
Gens
Català
Castellà
Educació física
Filosofia
Anglès
Matemàtiques (ciències-tecno)
Matemàtiques aplicades CCSS
Economia
Física
Ciències Món Contemporani
Economia d'empresa
Literatura universal
Química
Tecnologia industrial
Biologia
Dibuix tècnic
Història Món Cont.
Psicologia i sociologia
Llatí
Afegeix els aclariments que facin falta a la resposta anterior
Your answer
Hi puc aprendre coses que recordaré
Molt
Bastant
Una mica
Gens
Català
Castellà
Educació física
Filosofia
Anglès
Matemàtiques (ciències-tecno)
Matemàtiques aplicades CCSS
Economia
Física
Ciències Món Contemporani
Economia d'empresa
Literatura universal
Química
Tecnologia industrial
Biologia
Dibuix tècnic
Història Món Cont.
Psicologia i sociologia
Llatí
Afegeix els aclariments que facin falta a la resposta anterior
Your answer
Les classes són actives per als alumnes
Molt
Bastant
Una mica
Gens
Català
Castellà
Educació física
Filosofia
Anglès
Matemàtiques (ciències-tecno)
Matemàtiques aplicades CCSS
Economia
Física
Ciències Món Contemporani
Economia d'empresa
Literatura universal
Química
Tecnologia industrial
Biologia
Dibuix tècnic
Història Món Cont.
Psicologia i sociologia
Llatí
Afegeix els aclariments que facin falta a la resposta anterior
Your answer
El sistema d'avaluació el trobo adequat i just
Molt
Bastant
Una mica
Gens
Català
Castellà
Educació física
Filosofia
Anglès
Matemàtiques (ciències-tecno)
Matemàtiques aplicades CCSS
Economia
Física
Ciències Món Contemporani
Economia d'empresa
Literatura universal
Química
Tecnologia industrial
Biologia
Dibuix tècnic
Història Món Cont.
Psicologia i sociologia
Llatí
Afegeix els aclariments que facin falta a la resposta anterior
Your answer
La meva relació amb el professor és bona
Molt
Bastant
Una mica
Gens
Català
Castellà
Educació física
Filosofia
Anglès
Matemàtiques (ciències-tecno)
Matemàtiques aplicades CCSS
Economia
Física
Ciències Món Contemporani
Economia d'empresa
Literatura universal
Química
Tecnologia industrial
Biologia
Dibuix tècnic
Història Món Cont.
Psicologia i sociologia
Llatí
Saps qui és l'alumne delegat energètic de la teva classe i creus que ha fet, si més no, part de la tasca que li corresponia?