PRIHLÁŠKA na vzdelávanie pre asistentov učiteľa v dvoch na seba nadväzujúcich častiach, časť A = 23.-24. marec a časť B = 21.-22. apríl 2018.

ČASŤ A „Prečo sa dieťa s AS správa tak, ako sa správa“
ČASŤ B „Čo je mojou úlohou ako asistenta učiteľa“


KOMU JE ŠKOLENIE URČENÉ
Školenie je určené odborným pracovníkom (príp. záujemcom), pracujúcim s deťmi s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS) a vysokofunkčným autizmom (ďalej HFA) na základných a stredných školách (primárne asistentom učiteľa, ale aj pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, školským psychológom, študentom a všetkým budúcim asistentom učiteľa).

OBSAH ŠKOLENIA
Teoreticko-praktické vzdelávanie pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich častí A a B. Časť A je zameraná na pochopenie inakosti dieťaťa s AS a prejavy tejto inakosti v škole. Časť B sa bude venovať špecifikácii úlohy asistenta učiteľa a konkrétnej práci asistenta v jednotlivých situáciách. Pre efektívnejšie spracovanie nadobudnutých vedomostí vzdelávanie obsahuje video-ukážky, ukážky z kníh písaných ľuďmi s AS, ukážky z praxe, ako aj sebazážitkové aktivity, a individuálnu a skupinovú práca (vlastná aktivita účastníkov). Taktiež bude vytvorený priestor pre riešenie a zodpovedanie otázok z praxe.

Pre podrobnejšie (obsahové) informácie kontaktujte lektorku Mgr. Luciu Rusnákovú na rusnakova@andreas.sk.
Školenie nie je akreditované. Každý účastník získa ako doklad o účasti certifikát.
Školenie podporuje Nadácia pre deti Slovenska v rámci projektu Som iný, som iná.

TERMÍN VZDELÁVANIA

Časť A
Piatok 23. 3. 2018 14:00 – 18:00
Sobota 24. 3. 2018 9:00 – 16:00

Časť B
Sobota 21. 4. 2018 14:00 – 18:00
Nedeľa 22. 4. 2018 9:00 – 16:00

POPLATOK ZA ŠKOLENIE – ČASŤ A aj B
Cena školenia pre každého účastníka je 190 EUR. Školenie sa hradí vopred po potvrdení prihlášky zo strany centra Andreas. Číslo účtu a identifikácia platby budú oznámené v potvrdzovacom emaile. V cene školenia sú zahrnuté materiály k prednáškam, ako aj občerstvenie. Obed si hradí každý účastník sám.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Kapacita školenia je obmedzená na 25 miest. Prihlásiť sa môžete do 15. marca 2018.
Kontaktnou osobou pre prihlasovanie je Lucia Gvozdjáková, tel. +421 905 746 280; gvozdjakova@andreas.sk.
Autistické centrum Andreas si vyhradzuje právo školenie neotvoriť, ak sa minimálna kapacita (18 účastníkov) nenaplní. Centrum Andreas pri výbere uchádzačov bude prihliadať na čas prihlásenia, profesiu asistenta pedagóga a včasné zaplatenie poplatku. Informáciu k poplatkom zašleme po vyplnení prihlášky.

MIESTO REALIZÁCIE
Autistické centrum Andreas n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava
T/F: +421 2 544 10 907; GSM: +421 905 746 280; e-mail: andreas@andreas.sk
http://www.andreas.sk, MAPA: http://goo.gl/maps/hkxs0

LEKTORKY ŠKOLENIA

Mgr. Lenka Brinčíková vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Práci s deťmi s AS a HFA sa venuje od roku 2011. V centre Andreas pôsobí od roku 2013. Venuje sa predškolskej príprave, vypracovávaniu IVP a podkladov k integrácii, terapii detí s AS a HFA s využitím prvkov Snoezelen, rediagnostike a poradenstvu pre rodiny, školy a školské zariadenia. Aktuálne si robí výcvik v nedirektívnej terapii hrou.

Mgr. Marcela Machálková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Skúsenosti s deťmi s AS získavala ako školská psychologička v SZŠ CENADA pre intelektovo nadaných žiakov. Od roku 2017 sa v centre Andreas venuje poradensko-terapeutickej práci s deťmi a mládežou s AS, ako aj rodinám. Absolvovala jednoročný výcvik terapie hrou zameranej na dieťa, aktuálne navštevuje dlhodobý psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii v ČR.

Mgr. Lucia Rusnáková vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite. Od roku 2013 pracuje v centre Andreas, kde sa venuje najmä deťom s AS, s ktorým pracuje formou arteterapie, ďalej sa venuje poradenstvu pre rodiny a diagnostike. V roku 2016 ukončila dvojročné štúdium: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby. Od roku 2017 je taktiež internou doktorandkou na Univerzite Komenského v Bratislave. Predmetom jej výskumu je aplikácia arteterapie na rozvoj emocionálnej inteligencie u detí s AS.

použité z filmu O tele a duši
Záväzne sa prihlasujem na odborný seminár *
Required
Vaše Priezvisko a meno *
napíšte (najprv) vaše priezvisko a potom meno - napríklad: Nováková Anna, PhDr. (prosím píšte s diakritikou)
Your answer
Adresa pracoviska / školy / inštitúcie... *
napíšte názov pracoviska (prosím píšte s diakritikou)
Your answer
Adresa pracoviska / školy / inštitúcie... *
napíšte adresu - ulicu a číslo popisné (prosím píšte s diakritikou)
Your answer
Adresa pracoviska / školy / inštitúcie... *
napíšte PSČ mesto (napríklad 800 00 Bratislava)
Your answer
Kontakt - pevná linka
Your answer
Kontakt - mobil *
Your answer
Kontakt - email *
Your answer
Vaše odborné zaradenie *
Učím / venujem sa najmä *
Required
Vystavenie faktúry *
Pracovisko - IČO (vypíšte, ak potrebujete faktúru, inak "x")
Your answer
Pracovisko - DIČ (vypíšte, ak potrebujete faktúru, inak "x")
Your answer
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Your answer
Súhlas so spracovaním údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely workshopu v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms