GDPR_vstupní formulář_JKP
Sdělené informace podléhají mlčenlivosti advokáta ve smyslu zákona o advokacii.

Na základě vyplnění formuláře si dokážeme udělat představu o stavu ochrany osobních dat ve vaší společnosti a předložíme Vám odpovídající cenovou nabídku. Případné odpovědi nad rámec nabídky či komentáře uveďte do položky "Jiná" (v některých verzích iPhone je položka uvedena v angličtině jako "Others").

Upřednostňujete-li v rámci úvodního kontaktu před vyplněním kontaktního formuláře telefonickou konzultaci, jsme Vám k dispozici na čísle 00420 775 209 289.

Děkujeme.

Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář
Email address *
www
Název podnikatele *
Jméno zástupce / funkce či pozice *
Telefon *
Předměty činnosti (pouze aktivní; stručně)
1) Máte jednu nebo více provozoven?
Clear selection
2) Zpracováváte osobní data jiných subjektů, než zákazníků a zaměstnanců?
3) Předáváte si osobní údaje v rámci skupiny propojených firem?
Např. sdílení klientské databáze s ostatními společnostmi, předávání údajů zaměstnanců pro účely výplaty atd.
Clear selection
4) Máte interní směrnici pro účely nakládání s osobními údaji?
Clear selection
5) Kolik má vaše společnost zaměstnanců?
6) Předáváte získané osobní údaje do zahraničí ?
Např. poskytovateli cloudových služeb, webhostingu, e-mailhostingu, marketingové agentuře atd.
7) Předáváte získané osobní údaje externím dodavatelům?
Jde např. o daňové poradce, auditory, advokáty, konzultanty, ale také o poskytovatele cloudového úložiště, web-hostingu, email-hostingu atd. - mělo by se zpravidla jednat o údaje, bez kterých se tito Vaši dodavatelé při sjednaném plnění neobejdou.
8) V jaké podobě uchováváte osobní data?
9) Jste sami zpracovatelem?
Pracujete s osobními údaji jiných správců? Např. poskytujete služby či dodávky, pro které potřebujete získat od svého zákazníka či jiného subjektu osobní údaje třetích osob? Týká se to např. mzdových účetní, webhostingu, emailhostingu, marketingových agentur atd. Pokud ano, uveďte důvod účel získávání údajů.
10) Máte u jednotlivých údajů stanovenou dobu, po kterou je uchováváte?
11) Zpracováváte osobní údaje dětí mladších 16 let?
Clear selection
12) Obvoláváte zákazníky s nabídkou služeb?
Clear selection
13) Jaké údaje získáváte a zpracováváte?
A) ADRESNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefon a e-mail domů a do zaměstnání, IP adresa apod.; B) CITLIVÉ ÚDAJE - údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, členství v odborových organizacích, odsouzení za trestný čin, sexuálním životě, genetickém, politických postojích, náboženství a filosofickém přesvědčení, zdravotním stavu nebo biometrickém údaji; C) POPISNÉ ÚDAJE - např. vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazový záznam z kamerového systému, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení apod.; D) ÚDAJE O JINÉ OSOBĚ - např. adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě apod.
14) Kde osobní data shromažďujete?
Uveďte úložiště osobních údajů, např. e-maily, listinné dokumenty, CRM (interní systém), mzdové nebo jiné informační systémy, atd.
15) Využíváte bezpečnostní kamery nebo GPS pro monitoring zaměstnanců?
Clear selection
16) Jaké komunikační nástroje vně firmy používáte?
17) Registrovali jste se v minulosti u Úřadu na ochranu osobních údajů?
Clear selection
18) Profilujete zákazníky či jiné subjekty podle svěřených osobních údajů?
Hodnotíte některých osobní aspekty fyzické osoby za účelem sestavení profilu vypovídajícího o vlastnostech, charakteru či preferencích fyzické osoby. Např. pro účely vhodné nabídky služeb, vhodně sestavené reklamy na základě předchozích návštěv internetových stránek apod.?
Clear selection
20) Jaký typ prostor pro podnikání využíváte?
19) Likvidujete osobní údaje po určité době?
Clear selection
Poznámka
Informace o zpracování osobních údajů *
Spol. Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář se sídlem Bohumínská 1553 Rychvald zpracovává po obdržení vyplněného formuláře následující osobní údaje: jméno a příjmení / pozice či funkce, název společnosti, emailová adresa, telefon. Důvodem je vytvoření nabídky služeb nebo jednání o této nabídce, vše s odkazem na ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 1 rok od odeslání formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte jako subjekt údajů právo: vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů – následkem je ukončení jednání o smlouvě, v případě pochybností o dodržování povinností ve vztahu ke zpracování osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář. Report Abuse