Prírodný park BIOKOVO
Vážení hosty! Prosím, odpovedzte na otázky v tomto dotazníku. Vaše odpovede sú potrebné
na vytvorenie turistickej ponuky pre návštevníkov Prírodného parku Biokovo s cieľom
zachovať kvalitu a originalitu chráneného územia. Dotazník je anonymný a výsledky sa
použijú výlučne na štatistické spracovanie a použijú sa na vytvorenie Akčného plánu pre
manažment návštevníkov v Prírodného parku Biokovo.
UVEĎTE MIESTO, KDE MOMENTÁLNE TRÁVITE VAŠU DOVOLENKU :
Your answer
KDE STE UBYTOVANÍ POČAS VAŠEJ DOVOLENKY?
KOĽKO NÁRODNÝCH PARKOV/ PRÍRODNÝCH PARKOV V CHORVÁTSKU/ INÝCH KRAJINÁCH STE NAVŠTÍVILIV PRIEBEHU ROKA BIOKOVO - MIMO TOHTO POBYTU?
KOĽKOKRÁT STE NAVŠTÍVILI PRÍRODNÝ PARK BIOKOVO
AKO STE BOLI ALEBO BY STE NAVŠTEVILY PRIRODNY PARK BIOKOVO UVEDTE DôVOD?
KOLKO BY STE TAM ZOSTALY ?
AKÝM SPÔSOBOM BY STE SA DOPRAVILI DO PARKU? (Zakrúžkujte všetky vyhovujúce odpovede)
ČO VÁS MOTIVOVALO ALEBO BY VÁS MOTIVOVALO A BY STE NAVŠTÍVILI PRÍRODNÝ PARK? (Zakrúžkujtevšetky vyhovujúce odpovede)
AKÉ AKTIVITY BY STE VYUŽILI PRI NÁVŠTEVE PARKU? (Zakrúžkujte všetky vyhovujúce odpovede)
KTORÉHO PROGRAMU BY STE SA CHCELI ZÚČASTNIŤ? (Zakrúžkujte všetky vyhovujúce možnosti)
KTORE SUVENIRY BY STE CHCELY ZOBRAT' NA PAMIATKU Z PARKU PRIRODY BIOKOVO? (Zakrúžkujtevšetky vyhovujúce možnosti)
POHLAVIE:
VEK:
Your answer
KRAJINA TRVALÉHO POBYTU :
Your answer
NAJVYŠŠÍ DOSIAHNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA:
CELKOVÝ MESAČNÝ PRÍJEM VAŠEJ DOMÁCNOSTI:
SLEDUJETE PRAVIDEĽNE/ PRÍLEŽITOSTNE NEJAKÝ ČASOPIS/PORTÁL ZAOBERAJÚCI SA OCHRANOUPRÍRODY, EKOLÓGIOU A PODOBNE?
STE ČLENOM SKUPINY/ SPOLOČNOSTI, KTORÁ SA ZAOBERÁ OCHRANOU PRÍRODY ALEBO SAVENUJETE PROFESIONÁLNEJ OCHRANE PRÍRODY A OKOLIA ALEBO ICH ZÁCHRANOU?
S KÝM BY STE NAVŠTÍVILI PARK?
Z AKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV STE SA DOZVEDELI O PARKU BIOKOVO? (Zakrúžkujte všetkyvyhovujúce možnosti)
MISLYM SI ŽE CENA VSTUPENKY PARKU BIOKOVO BY MALA BYT' VOVYŠKE:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service