Тестування з теми:"Просте речення". Підготовка до ЗНО. Автор: Наталія Немировська
Виберіть одну правильну відповідь.
Прізвище та ім'я *
Your answer
Клас *
Required
1. Тире між підметом і присудком не ставиться в реченні:
2. Знайдіть реченні, в якому не допущені мовні помилки.
3. Встановіть відповідність між реченням та його характеристикою.
А. Сьогодні, ймовірно, піде сніг.
Б. Рішуче й завзято почав писати. (В. Шевчук)
В. Мамо, схиляюсь перед іменем твоїм.
Г. Степ, омитий дощем, яскраво зазеленів.
Містить у собі вставне слово
Містить у собі звертання
Містить у собі відокремлені члени речення
Містить у собі однорідні члени речення
4. Іменник "неповторність" виступає присудком в реченні.
5. Окремо пишуться всі прикладки в рядку:
6. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.
означення
додаток
обставина
А. Ми готувалися переходити лінію фронту (О.Гончар)
Б. Унизу під городом жалюгідно животіє чорний люд (П. Загребельний)
В. Український степ чарівний і величний (І. Цюпа)
Г. Андрійко був повновидий, ясноокий, кучерявий (Марко Вовчок)
7. Укажіть речення зі складним дієслівним присудком.
8. Установіть відповідність між виділеним словом (цифра стоїть перед словом) в односкладному реченні і частиною мови, якою воно виражене.
А. займенник
Б. частка
В. числівник
Г.дієприслівник
Д. дієслово
Кому вдалось, не (1)падавши, пройти?
Нелегко, кажуть, жити на (2)дві хати.
Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір (3)вибирати (В. Симоненко).
Підеш (4)собі, зажурившись, гаєм по долині (Т. Шевченко).
9. Виберіть рядок, в якому наявне просте непоширене речення.
10. До якого виду належить речення: Чесне діло роби сміливо.
11. Якою частиною мови виражено додаток в реченні ? Не плюй до криниці, бо схочеш водиці (Народна творчість)
12. Якою частиною мови виражено підмет в реченні? Тепер ці спочивають, а ті летять (За М. Слабошпицьким)
13. До якого виду належить речення Не поклавши, не бери (Народна творчість)?
14. Виберіть рядок, в якому наявне спонукальне речення.
15. Яке з поданих речень можна вважати повним?
16. Подане речення ускладнене ... У клопотах і турботах непомітно спливло літо — вінець хліборобського року (В.Скуратівський).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.