Misja handlowa podlaskich firm z branży metalowo-maszynowej i branż powiązanych do Niemiec, 20-23 kwietnia 2020 r.
Formularz rejestracyjny.
Dane firmy
Nazwa firmy *
Your answer
Ulica *
Your answer
Kod pocztowy *
Your answer
Miasto *
Your answer
Telefon *
Your answer
Strona internetowa *
Your answer
Uczestnik (osoba do kontaktu)
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Telefon komórkowy *
Your answer
Funkcja w firmie *
Your answer
e-mail *
Your answer
Język *
Required
Dodatkowe osoby *
Jeśli nie ma dodatkowych osób - proszę wpisać "NIE".
Your answer
Działalność firmy
Prosimy o uzupełnienie poniższych informacji w j. angielskim (jeżeli istnieje taka możliwość) lub w j. polskim.
Opis firmy *
Proszę opisać firmę w kilku zdaniach (branża, rok założenia, wielkość firmy, główne produkty).
Your answer
Liczba pracowników *
Your answer
Rok utworzenia *
Your answer
Certyfikaty / Standardy jakości (np. ISO, CE) *
Your answer
Profil kooperacyjny *
Krótki opis preferowanej formy współpracy i typu poszukiwanych partnerów.
Your answer
Oświadczenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów sprawozdawczych Projektu Enterprise Europe Network *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla potrzeb niezbędnych do celów sprawozdawczych projektu „Enterprise Europe Network” realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, NIP: 542-10-07-427 REGON: 050309431, KRS: 0000051191 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS. Oświadczam też, że swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i jestem świadomy swojego prawa dostępu do ich treści oraz ich poprawiania*. Polityka prywatności PFRR dostępna jest na stronie https://pfrr.pl/polityka-prywatnosci/.
Zobowiązanie do poniesienia kosztów w przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniach kooperacyjnych HANNOVER MESSE 2020. *
Oświadczam, że jeśli zarejestruję się na spotkania kooperacyjne HANNOVER MESSE 2020, które są głównym elementem misji handlowej do Niemiec, a następnie nie wezmę w nich udziału, poniosę koszty rezygnacji wskazane przez organizatorów w regulaminie spotkań kooperacyjnych HANNOVER MESSE (koszt w wysokości 150 EUR).
Ankieta
Skąd dowiedział się Pan/Pani o tym wydarzeniu? *
Zgody opcjonalne
Zgoda na newsletter
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletter’a Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego na podany wyżej adres mailowy. Tym samym akceptuję Regulamin newsletter'a PFRR. W świetle obowiązującego prawa, akceptacja postanowień regulaminu jest niezbędna do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi użytkowników serwisu PFRR.
Zgoda na informacje handlowe
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku, ul. Starobojarska 15, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Zgoda na marketing usług
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku, ul. Starobojarska 15, informacji marketingowych w postaci poczty elektronicznej.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.