TEXTOS DESCRIPTIUS

A continuació teniu una sèrie d'imatges de llocs, persones, objectes i alguna sorpresa més. De cadascuna de les imatges heu de fer una descripció com les que hem practicat a classe. Cadascuna ha de tindre, almenys, 500 caracters.
  This is a required question
  Must be at least 500 characters.
  This is a required question

  Captionless Image
  Must be at least 500 characters.
  This is a required question

  Captionless Image
  Must be at least 500 characters.
  This is a required question

  Captionless Image
  Must be at least 500 characters.
  This is a required question

  Captionless Image