แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมท่องขบวนรถไฟความรู้ไปกับครูสังคมฯ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงของท่าน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
สถานภาพ
Clear selection
1. กิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหา/สภาพโรงเรียนปัจจุบัน
มีความเหมาะสมความพึงพอใจน้อยที่สุด
มีความเหมาะสมความพึงพอใจมากที่สุด
Clear selection
2. กิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหา/สภาพชุมชน/สังคมปัจจุบัน
มีความเหมาะสมความพึงพอใจน้อยที่สุด
มีความเหมาะสมความพึงพอใจมากที่สุด
Clear selection
3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทราบ
มีความเหมาะสมความพึงพอใจน้อยที่สุด
มีความเหมาะสมความพึงพอใจมากที่สุด
Clear selection
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินกิจกรรม
มีความเหมาะสมความพึงพอใจน้อยที่สุด
มีความเหมาะสมความพึงพอใจมากที่สุด
Clear selection
5.ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม
มีความเหมาะสมความพึงพอใจน้อยที่สุด
มีความเหมาะสมความพึงพอใจมากที่สุด
Clear selection
6.ความสำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น
มีความเหมาะสมความพึงพอใจน้อยที่สุด
มีความเหมาะสมความพึงพอใจมากที่สุด
Clear selection
12. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย. Report Abuse