แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36
ชื่อ - นามสกุล *
สถานภาพ *
ระดับชั้น
* ถ้าระบุสถานภาพ เป็น "นักเรียน" ให้ระบุระดับชั้นของตัวเองด้วย ส่วนสถานภาพอื่น ๆ ให้ข้ามข้อนี้
ชนิดของแหล่งเรียนรู้ *
ชื่อแหล่งเรียนรู้ / สถานที่ / บุคคล *
ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ *
*ใส่บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ครบถ้วน ชัดเจน
วันที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ *
MM
/
DD
/
YYYY
หัวข้อ / ประเด็น ที่ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ *
ประโยชน์ที่ได้รับ / ผลจากการใช้แหล่งเรียนรู้ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy