Ankieta dla rodziców
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Czy zna Pan/Pani założenia Programu Wychowawczego Szkoły? *
Jeżeli udzielił/a Pan/Pani odpowiedzi "tak" to w jaki sposób zostały Panu/Pani przedstawione założenia Programu Wychowawczego Szkoły?(proszę wskazać 1 odpowiedź)
Jeżeli w Pytaniu 2 wybrał Pan/Pani odpowiedź inne proszę wpisać jakie:
Your answer
Czy jako rodzic miał/a Pan/Pani wpływ na planowanie zadań zawartych w planie wychowawczym klasy, do której uczęszcza Pańskie dziecko? *
Jeżeli udzielił/a Pan/Pani odpowiedzi "tak", to w jakim stopniu ma Pan/Pani wpływ na planowanie zdań w planie wychowawczym klasy,do której uczęszcza Pańskie dziecko? (1 - niewielki wpływ, 5 - duży wpływ)
Czy uczestniczy Pan/Pani czynnie w realizacji zdań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły/planu wychowawcy klasy? *
Jeżeli udzielił(a) Pan/Pani odpowiedzi "tak", to w której formie uczestniczy Pan/Pani najczęściej? (proszę wskazać 3 odpowiedzi)
Jeżeli w Pytaniu 7 wybrał Pan/Pani odpowiedź inne proszę wpisać jakie:
Your answer
Jeżeli udzielił/a Pan/Pani odpowiedzi "nie", to jakie są powody braku czynnego uczestnictwa w realizacji zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły/planu wychowawcy klasy?
Your answer
Czy, Pana/Pani zdaniem rodzice są wystarczająco informowani przez nauczycieli o postępach w nauce i zachowaniu swojego dziecka? *
Który sposób kontaktu szkoły z rodzicami jest Pana/Pani zdaniem najskuteczniejszy w celu integracji działań szkoły i rodziny?(proszę wskazać 3 odpowiedzi) *
Required
Jeżeli w Pytaniu 11 wybrał Pan/Pani odpowiedź inne proszę wpisać jakie:
Your answer
Na czym, Pana/Pani zdaniem, powinna opierać się współpraca nauczycieli z rodzicami? (proszę wskazać 3 odpowiedzi) *
Required
Jeżeli w Pytaniu 13 wybrał Pan/Pani odpowiedź inne proszę wpisać jakie:
Your answer
Jak ocenia Pan/Pani skuteczność podjętych wspólnie z rodzicami działań wychowawczych? (1- mało skuteczne, 5 - bardzo skuteczne) *
Proszę uzasadnić swoją ocenę: *
Your answer
Co szkoła może jeszcze zrobić, aby rodzice chętniej z nią współpracowali w realizacji zdań wychowawczych? (proszę wskazać 3 odpowiedzi) *
Required
Jeżeli w Pytaniu 17 wybrał Pan/Pani odpowiedź inne proszę wpisać jakie:
Your answer
W jakim stopniu, Pana/Pani zdaniem, rodzice mają wpływ na decyzja nauczycieli odnośnie funkcjonowania szkoły? (1- niewielki wpływ, 5 - duży wpływ) *
Proszę uzasadnić swoją ocenę: *
Your answer
Czy korzystał(a) Pan/Pani z pomocy specjalistów zatrudnionych w szkole (pedagog, psycholog)? *
Jeżeli udzielił(a) Pan/Pani odpowiedzi "tak", to z jakim problemami zwracał(a) się Pan/Pani do specjalistów zatrudnionych w szkole?
Jeżeli w Pytaniu 22 wybrał Pan/Pani odpowiedź inne proszę wpisać jakie:
Your answer
Jeżeli udzielił(a) Pan/Pani odpowiedzi "tak", to jakiego rodzaju pomoc otrzymał(a) Pan/Pani od szkolnych specjalistów?
Jeżeli w Pytaniu 24 wybrał Pan/Pani odpowiedź inne proszę wpisać jakie:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms