แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการอบรม : Writing an abtract and Academic Listening and Speaking. ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
โครงการอบรม : Writing an abtract and Academic Listening and Speaking. ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
สถานที่ : ห้องพักอาจารย์ภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว ประสานมิตร
รหัสประจำตัวนิสิต *
Your answer
ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
คณะ / สาขาวิชาที่ศึกษา *
Your answer
E-mail ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามาถติดต่อได้ *
Your answer
กรุณาเลือก วัน - เวลา ที่นิสิตต้องการลงทะเบียน
นิสิตจะต้องเข้าร่วมให้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละ Class จึงจะได้รับจำนวนชั่วโมงตามที่กำหนด
รับคอร์สละ 10 คนเท่านั้น
กรุณาเลือก วัน - เวลา ที่นิสิตต้องการลงทะเบียน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service