แบบสอบถามกทพ.เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559 และแผนการตรวจสอบระยะยาว 2559 - 2563

แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีการพัสดุของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากกองกองทุนฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559 และแผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ 2559 - 2563 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระบี่
  กาญจนบุรี
  กาฬสินธุ์
  กำแพงเพชร
  ขอนแก่น
  จันทบุรี
  ฉะเชิงเทรา
  ชลบุรี
  ชัยนาท
  ชัยภูมิ
  ชุมพร
  เชียงราย
  เชียงใหม่
  ตรัง
  ตราด
  ตาก
  นครนายก
  นครปฐม
  นครพนม
  นครราชสีมา
  นครศรีธรรมราช
  นครสวรรค์
  นนทบุรี
  นราธิวาส
  น่าน
  บึงกาฬ
  บุรีรัมย์
  ปทุมธานี
  ประจวบคีรีขันธ์
  ปราจีนบุรี
  ปัตตานี
  พระนครศรีอยุธยา
  พะเยา
  พังงา
  พัทลุง
  พิจิตร
  พิษณุโลก
  เพชรบุรี
  เพชรบูรณ์
  แพร่
  ภูเก็ต
  มหาสารคาม
  มุกดาหาร
  แม่ฮ่องสอน
  ยโสธร
  ยะลา
  ร้อยเอ็ด
  ระนอง
  ระยอง
  ราชบุรี
  ลพบุรี
  เลย
  ลำปาง
  ลำพูน
  ศีรสะเกษ
  สกลนคร
  สงขลา
  สตูล
  สมุทรปราการ
  สมุทรสงคราม
  สมุทรสาคร
  สระแก้ว
  สระบุรี
  สิงห์บุรี
  สุโขทัย
  สุพรรณบุรี
  สุราษฎร์ธานี
  สุรินทร์
  หนองคาย
  หนองบัวลำภู
  อ่างทอง
  อำนาจเจริญ
  อุดรธานี
  อุตรดิตถ์
  อุทัยธานี
  อุบลราชธานี
  Please enter one response per row
  กระบี่
  กาญจนบุรี
  กาฬสินธุ์
  กำแพงเพชร
  ขอนแก่น
  จันทบุรี
  ฉะเชิงเทรา
  ชลบุรี
  ชัยนาท
  ชัยภูมิ
  ชุมพร
  เชียงราย
  เชียงใหม่
  ตรัง
  ตราด
  ตาก
  นครนายก
  นครปฐม
  นครพนม
  นครราชสีมา
  นครศรีธรรมราช
  นครสวรรค์
  นนทบุรี
  นราธิวาส
  น่าน
  บึงกาฬ
  บุรีรัมย์
  ปทุมธานี
  ประจวบคีรีขันธ์
  ปราจีนบุรี
  ปัตตานี
  พระนครศรีอยุธยา
  พะเยา
  พังงา
  พัทลุง
  พิจิตร
  พิษณุโลก
  เพชรบุรี
  เพชรบูรณ์
  แพร่
  ภูเก็ต
  มหาสารคาม
  มุกดาหาร
  แม่ฮ่องสอน
  ยโสธร
  ยะลา
  ร้อยเอ็ด
  ระนอง
  ระยอง
  ราชบุรี
  ลพบุรี
  เลย
  ลำปาง
  ลำพูน
  ศีรสะเกษ
  สกลนคร
  สงขลา
  สตูล
  สมุทรปราการ
  สมุทรสงคราม
  สมุทรสาคร
  สระแก้ว
  สระบุรี
  สิงห์บุรี
  สุโขทัย
  สุพรรณบุรี
  สุราษฎร์ธานี
  สุรินทร์
  หนองคาย
  หนองบัวลำภู
  อ่างทอง
  อำนาจเจริญ
  อุดรธานี
  อุตรดิตถ์
  อุทัยธานี
  อุบลราชธานี
  Please enter one response per row
  กระบี่
  กาญจนบุรี
  กาฬสินธุ์
  กำแพงเพชร
  ขอนแก่น
  จันทบุรี
  ฉะเชิงเทรา
  ชลบุรี
  ชัยนาท
  ชัยภูมิ
  ชุมพร
  เชียงราย
  เชียงใหม่
  ตรัง
  ตราด
  ตาก
  นครนายก
  นครปฐม
  นครพนม
  นครราชสีมา
  นครศรีธรรมราช
  นครสวรรค์
  นนทบุรี
  นราธิวาส
  น่าน
  บึงกาฬ
  บุรีรัมย์
  ปทุมธานี
  ประจวบคีรีขันธ์
  ปราจีนบุรี
  ปัตตานี
  พระนครศรีอยุธยา
  พะเยา
  พังงา
  พัทลุง
  พิจิตร
  พิษณุโลก
  เพชรบุรี
  เพชรบูรณ์
  แพร่
  ภูเก็ต
  มหาสารคาม
  มุกดาหาร
  แม่ฮ่องสอน
  ยโสธร
  ยะลา
  ร้อยเอ็ด
  ระนอง
  ระยอง
  ราชบุรี
  ลพบุรี
  เลย
  ลำปาง
  ลำพูน
  ศีรสะเกษ
  สกลนคร
  สงขลา
  สตูล
  สมุทรปราการ
  สมุทรสงคราม
  สมุทรสาคร
  สระแก้ว
  สระบุรี
  สิงห์บุรี
  สุโขทัย
  สุพรรณบุรี
  สุราษฎร์ธานี
  สุรินทร์
  หนองคาย
  หนองบัวลำภู
  อ่างทอง
  อำนาจเจริญ
  อุดรธานี
  อุตรดิตถ์
  อุทัยธานี
  อุบลราชธานี
  Please enter one response per row
  กระบี่
  กาญจนบุรี
  กาฬสินธุ์
  กำแพงเพชร
  ขอนแก่น
  จันทบุรี
  ฉะเชิงเทรา
  ชลบุรี
  ชัยนาท
  ชัยภูมิ
  ชุมพร
  เชียงราย
  เชียงใหม่
  ตรัง
  ตราด
  ตาก
  นครนายก
  นครปฐม
  นครพนม
  นครราชสีมา
  นครศรีธรรมราช
  นครสวรรค์
  นนทบุรี
  นราธิวาส
  น่าน
  บึงกาฬ
  บุรีรัมย์
  ปทุมธานี
  ประจวบคีรีขันธ์
  ปราจีนบุรี
  ปัตตานี
  พระนครศรีอยุธยา
  พะเยา
  พังงา
  พัทลุง
  พิจิตร
  พิษณุโลก
  เพชรบุรี
  เพชรบูรณ์
  แพร่
  ภูเก็ต
  มหาสารคาม
  มุกดาหาร
  แม่ฮ่องสอน
  ยโสธร
  ยะลา
  ร้อยเอ็ด
  ระนอง
  ระยอง
  ราชบุรี
  ลพบุรี
  เลย
  ลำปาง
  ลำพูน
  ศีรสะเกษ
  สกลนคร
  สงขลา
  สตูล
  สมุทรปราการ
  สมุทรสงคราม
  สมุทรสาคร
  สระแก้ว
  สระบุรี
  สิงห์บุรี
  สุโขทัย
  สุพรรณบุรี
  สุราษฎร์ธานี
  สุรินทร์
  หนองคาย
  หนองบัวลำภู
  อ่างทอง
  อำนาจเจริญ
  อุดรธานี
  อุตรดิตถ์
  อุทัยธานี
  อุบลราชธานี
  Please enter one response per row