แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูล  ประจำปีงบประมาณ 2566
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการให้บริการฐานข้อมูล ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูล ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาอันมีค่า ณ ที่นี่ด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
 กรุณาคลิกที่ตัวเลือกและตอบข้อคำถาม
1.เพศ *
2.สถานภาพ *
3.ท่านใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ใด ในการเข้าถึงสื่อระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (เลือกได้หลายข้อ) *
Required
ตอนที่ 2 กรุณาคลิกที่ตัวเลือกที่ตรงตามความพึงพอใจของท่าน
1.ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา (LAN & Wireless) *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 ( น้อยที่สุด)
1.1 ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
1.2 ควาสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
1.3 ความมีเสถียรภาพของระบบสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) อย่างต่อเนื่อง
1.4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย แบบ LAN สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
1.5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย แบบ Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
2.ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
2.1 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ
2.2 ความพึงพอใจในโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทลัยจัดสรรไว้ให้
3.ด้านการให้บริการ (Service) *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1(น้อยที่สุด)
3.1 การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
3.2 การบริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเป็นมิตรไมตรี
4.ด้านการให้บริการเว็บไซต์ วิทยาลัย (www.wice.ac.th) *
5 (มากที่สุด)
4 (มาก)
3 (ปานกลาง)
2 (น้อย)
1 (น้อยที่สุด)
4.1 การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ตามสิทธิ์
4.2 ข้อมูลที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
4.3 ออกแบบการใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
4.3 ออกแบบได้สวยงาม การใช้สี และขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy