ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนอมตวิทยา
กรอกอีเมล์ *
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล *
วัน เดือน ปีเกิด *
ตัวอย่าง: 01 มกราคม 2550
เพศ *
อายุ
เลขประจำตัวประชาชน *
สำเร็จการศึกษาชั้น *
จากโรงเรียน *
อำเภอ. *
จังหวัด. *
ผลการเรียน *
บ้านเลขที่
หมู่ที่ *
หมู่บ้าน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
โทรศัพท์ *
ชื่อ-สกุล บิดา *
อาชีพบิดา *
โทรศัพท์บิดา *
ชื่อ-สกุล มารดา *
อาชีพมารดา *
โทรศัพท์มารดา *
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง
กรณีไม่ใช่(บิดา-มารดา)
อาชีพผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์เป็น
ตัวอย่าง : ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย
โทรศัพท์ผู้ปกครอง
ชั้นเรียนห้อง:EC
โปรแกรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Excellence Class Program :EC)
Clear selection
ชั้นเรียนห้อง:SP
โปรแกรมห้องเรียนกีฬา (Sport Program : SP)
Clear selection
ชั้นเรียนห้อง:SMP
โปรแกรมปกติเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science - Math Program : SMP)
Clear selection
ชั้นเรียนห้อง:TGP
โปรแกรมหลักสูตรทั่วไป (Talent General Program : TGP)
Clear selection
ชื่อผู้สมัคร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy