Inschrijfformulier Tjalkenrace 2013

Het inschrijfgeld bedraagt Euro 70,- per schip. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL77RABO 01453.99.729 t.n.v. Vereniging Tjalkenrace te Leeuwarden o.v.v. de scheepsnaam.

Indien inschrijven met het onderstaande formulier niet lukt, stuur dan de gevraagde gegevens naar info@tjalkenrace.nl

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Aansprakelijkheid en verzekering

  * De organisatie noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijd betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan voor tijdens of na de wedstrijd. * Schade toegebracht aan eigendommen van organisatie worden in rekening gebracht. * Ieder deelnemend schip dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van Euro 450.000 per gebeurtenis * Schepen zonder geldig CVO (certificaat van onderzoek) worden geacht veiligheidsmiddelen (zwemvesten en marifoon) aan boord te hebben. Controle vooraf mogelijk.