แบบคำขอใช้ห้องประชุม อบต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
หมายเหตุ : เพื่อเป็นการยืนยันการขอใช้ห้องประชุม ขอความอนุเคราะห์ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ล่วงหน้าก่อนวันใช้ห้องประชุมอย่างน้อย 3 วัน และในกรณีมีการยกเลิกการใช้ห้องประชุมฯ โปรดแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 3 วัน โทร 055-992233 ต่อ 12 หรือ โทร 095-6376586 ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อกำหนดฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมและอาคารโรงจอดรถอเนกประสงค์ (โดมกีฬา)ให้เข้าใจก่อนยื่นแบบคำขอใช้ห้องประชุม ตามข้อลิ้งค์นี้ https://www.chomphu.go.th/dnm_file/project/93731129_center.PDF
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล (ผู้ขอ) *
ตำแหน่ง *
สังกัด/หน่วยงาน *
เบอร์โทรติดต่อ *
วัน/เดือน/ปี ที่จะใช้ห้องประชุม *
MM
/
DD
/
YYYY
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการใช้ห้องประชุม (ให้ระบุในกรณีที่มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุมมากกว่า 1 วันขึ้นไป)
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาเริ่มต้นที่จะใช้ห้องประชุม (ระบุเวลาเริ่มต้น) *
Time
:
เวลาสิ้นสุดที่จะใช้ห้องประชุม (ระบุเวลาสิ้นสุด) *
Time
:
เรื่องที่ประชุม/อบรม/สัมมนา *
จำนวนผู้เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา (คน) *
ห้องประชุมที่ประสงค์ขอใช้ *
วัสดุอุปกรณ์/โสตทัศนูปกรณ์ ที่ประสงค์ต้องใช้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy