แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2559
บริษัท พี.เจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด มีความประสงค์ที่จะทำการสำรวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้า ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ในภาพรวมและนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้องค์กรมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

กรุณากรอกแบบสอบถามกลับ ทางพีเจ การเม้นท์ จะจัดส่งผ้าขนหนูและเสื้อโปโลดำ ให้ทุกท่านที่รวมทำแบบสอบถามนะคะ พร้อมรวมชิงรางวัล Mini Ipad 1 รางวัล ขอบคุณค่ะ

(ข้อมูลรายละเอียดของผู้ประเมินจะถูกใช้ในแบบสอบถามพึงพอใจนี้เท่านั้น โดยมิได้มีการเพยแพร่ในอื่นๆ)
ข้อมูลลูกค้า
บริษัทของผู้ประเมิน *
ชื่อผู้ประเมิน *
แผนกของผู้ประเมิน *
อีเมล์ของผู้ประเมิน *
ประเภทกิจการ *
Required
จำนวนพนักงาน *
ท่านเป็นลูกค้า บริษัท พี.เจ.การ์เม้นท์ มาเป็นระยะเวลากี่ปี *
ส่วนประเมินผลด้านคุณภาพสินค้า
1. ท่านมีความพึงพอใจในด้านความสม่ำเสมอของสีผ้าในการสั่งสินค้าแต่ละครั้งในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ท่านมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพของอุปกรณ์ เช่น ซิป กระดุม ตะขอ ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ท่านมีความพึงพอใจในด้านความหลากหลายของสินค้าในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ท่านมีความพึงพอใจในด้านความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้าในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ท่านมีความพึงพอใจในราคาของสินค้าในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ท่านมีความมั่นใจระดับใดในการที่จะแนะนำสินค้าจากบริษัท พี.เจ. การ์เม้นท์ ให้กับคนรู้จักหรือคู่ค้าของบริษัทของท่าน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ท่านมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพโดยรวมของสินค้าในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่วนประเมินผลด้านบริการทางการตลาด
กรุณาระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลและให้ข้อมูลแก่ท่าน *
1. เจ้าหน้าที่การตลาดมีกิริยามารยาทและมีความสุภาพอ่อนน้อมให้บริการด้วยความเอาใจใส่ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. เจ้าหน้าที่การตลาดสามารถสื่อสารและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสั่งซื้ออย่างเป็นระบบในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. เจ้าหน้าที่การตลาดสามารถอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการตอบสนองต่อคำร้องขอจากลูกค้าในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. เจ้าหน้าที่การตลาดสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารได้สะดวกในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. เจ้าหน้าที่การตลาดมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดีในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การตรงต่อเวลาในการนัดหมายของเจ้าหน้าที่การตลาดอยู่ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. เจ้าหน้าที่การตลาดสามารถโน้มน้าวใจให้ลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อหรือปิดการขายได้ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. เจ้าหน้าที่การตลาดได้มีการติดตามดูแลลูกค้าเป็นระยะทั้งก่อนและหลังการส่งมอบสินค้า *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ท่านให้คะแนนประเมินผลโดยรวมด้านการบริการของเจ้าหน้าที่การตลาดอยู่ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่วนประเมินผลด้านการจัดส่งสินค้าและระบบการเปิดบิล
1 ท่านคิดว่าพนักงานขับรถส่งสินค้ามีกิริยามารยาทอยู่ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2 พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฏระเบียบการส่งมอบสินค้าของบริษัทลูกค้าได้ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3 พนักงานของบริษัทสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการขอใบกำกับภาษีได้ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4 พนักงานของบริษัทสามารถติดต่อประสานงานและให้รายละเอียดข้อมูลได้ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ท่านให้คะแนนประเมินโดยรวมด้านการจัดส่งสินค้าและระบบการเปิดบิลอยู่ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่วนประเมินผลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
เมื่อท่านจะสั่งชุดยูนิฟอร์มทุกๆประเภท ท่านจะพิจารณาสั่งสินค้าจาก บริษัท พี.เจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) ซึ่งได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานผนวกกับการใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป หรือไม่ *
ชุดยูนิฟอร์มทุกๆประเภท เช่น เสื้อเอวจั๊ม เสื้อช๊อป กางเกง ชุดหมี เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อยืด เสื้อโปโล
ในภาพรวมท่านพึงพอใจกับบริษัท พี.เจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในระดับใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
กรุณาแสดงข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม / คำติชม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy