Taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks
Palun võtta minu laps alates 1.septembrist 2018 Pärnu Tammsaare Kooli 1.klassi õpilaseks
Прошу принять моего ребёнка с 1 сентября 2018 г в 1 класс Таммсааре школы
1. Lapse ees- ja perekonnanimi/ имя и фамилия ребенка. NB! Латинскими буквами и точно так, как написано в документе *
Your answer
2. Lapse isikukood/ личный код ребенка *
Your answer
3. Rahvastikuregistrijärgne elukoht/место проживания по регистру народонаселения *
Your answer
4. Laps/Ребенок *
Lasteaia nimetus (täida, kui laps käis lasteaias)/название детского сада (заполните, если ребёнок ходил в детский сад)
Your answer
5. Vanema soovid lapse klassi määramisel/желаемый класс *
6. Taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi: Имя и фамилия ходатайствующего: *
Your answer
7. Taotluse esitaja kontakttelefon:/Контактный телефон: *
Your answer
Käesolevaga kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete kasuatmiseks kooli määramisel esimesse klassi õppima asumiseks

Настоящим подтверждаю, что представленные мною данные верны и даю разрешение на использование данных ходатайства для определения ребёнка в 1-ый класс

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms