ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดเลือก หน้าข้อที่ตรงตามความเป็นจริง
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพสมรส
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.5 รายได้ต่อเดือน
1.6 อาชีพ
1.7 ความถี่ในการมาใช้บริการร้านหนูณิชย์
1.8 ท่านใช้บริการร้านอาหารในช่วงมื้ออาหารใดมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service