Αίτηση στο σεμινάριο: «Διδακτικά Σενάρια Μαθηματικών Γυμνασίου-Λυκείου με Χρήση Geogebra»_11-05-2017

Η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί

Δείτε στον ιστότοπο του ΠΕΚ τη 2η Ανακοίνωση με τον τελικό Κατάλογο Επιμορφούμενων

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

ΠΕΚ Πάτρας