Реквизити на проекта

  АНКЕТНА КАРТА

  за идентифициране на нуждите от обучение на на докторанти и постдокторанти в ключови области

  ЧАСТ 1

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ЧАСТ 2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Изобретение
  Полезен модел
  Откритие
  Промишлен дизайн
  Търговска марка
  Картина
  Литературно произведение
  Ноу-хау
  Песен
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Имате ли конкретни партньори от бизнеса или държавата в разработка с Ваше участие или ръководство?
  Работили ли сте в екип при реализирането на проекти
  Имате ли опит при реализирането на публично-частни партньорства?
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Благодарим за Вашата отзивчивост