OCHRONA WIZERUNKU URZĘDNIKA
W jaki sposób chronić pracowników instytucji publicznych?

12 czerwca 2018 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, Warszawa
Aula Magna im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Ochrona danych osobowych - oświadczenia:
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) niniejszym:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu Forum Zarządzania Publicznego (FZP), realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP). *
potwierdzam przyjęcie do wiadomości następujących informacji:
1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).
2) Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56 (siedziba KSAP) .
3) Celem zbierania danych jest realizacja projektu Forum Zarządzania Publicznego, w tym:
a. rejestracja uczestników,
b. wystawienie zaświadczenia o udziale w sesji warsztatowej,
c. dokonanie ewaluacji sesji warsztatowej,
d. bieżący kontakt informacyjny z uczestnikami sesji warsztatowych, konferencji i konkursu realizowanego w ramach Forum Zarządzania Publicznego.
4) Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) powierzone dane będą przechowywane przez okres 50 lat od daty realizacji projektu.
5) Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych następującym podmiotom:
a. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – partner projektu
b. Mazowiecki Urząd Wojewódzki – partner projektu
c. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego – partner projektu
6) Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): abi@ksap.gov.pl
7) Osobie powierzającej dane do przetwarzania przysługuje prawo do:
a. wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych,
b. wglądu w powierzone dane osobowe i możliwość ich poprawiana.
*
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu przekazywania elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP w całym okresie przechowywania danych (zgoda nieobowiązkowa). *
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości następujących informacji:
1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).
2) Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56.
3) Celem zbierania danych (adres e-mail) jest przekazywanie elektronicznego newslettera KSAP zawierającego informacje o zaplanowanych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez KSAP.
4) Powierzone dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
5) Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w KSAP: abi@ksap.gov.pl
6) Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych podmiotowi administrującemu automatycznym systemem dystrybucji newslettera KSAP.
7) Osobie powierzającej dane do przetwarzaniaprzysługuje prawo do:
a) wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych,
b) wglądu w powierzone dane osobowe i możliwość ich poprawiana,
c) odwołania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
*
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYDARZENIE W RAMACH FORUM ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO:
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Nazwa instytucji *
Your answer
Stanowisko *
Your answer
Adres instytucji *
Your answer
E-mail *
Na podany adres zostanie wysłany mail potwierdzający wpłynięcie zgłoszenia
Your answer
Telefon *
Your answer
Planuję wziąć udział w warsztacie: *
Skąd dowiedziała/ał się Pani/Pan o sesji 12.VI.2018? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service