"რიდერების" დასამზადებლად შესავსები ფორმა / Electronic form to make "Reader"
რიდერის დასამზადებლად, გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ველები.

გასათვალისწინებელია, რომ
- თითოეული სასწავლო მასალიდან შესაძლებელია მაქსიმუმ 40%-ის გამოყენება (საავტორო უფლებების გამო)
- უნდა მიუთითოთ მასალიდან საჭირო გვერდები (თავები)
- ბეჭდური მასალების შემთხვევაში, ისინი უნდა მოგვაწოდოთ F 103 ოთახში, ხოლო ელექტრონული მასალები კი უნდა გადმოაგზავნოთ ელ.ფოსტაზე: reader@iliauni.edu.ge ან lali_kakhidze@iliauni.edu.ge


To make "readers", please, fill the following fields below.

Notes:
- From each of the reading materials can be used maximum 40% (due to copyright)
- Submit the pages (or chapters) from each material
- Printed materials must to bring in room F 103, electronic materials please, send to e-mail address: reader@iliauni.edu.ge or lali_kakhidze@iliauni.edu.ge

კურსის ხელმძღვანელი / Lecturer *
Your answer
საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ.ფოსტა) / Contact (Phone and E-Mail) *
Your answer
ფაკულტეტი / Faculty *
Your answer
სწავლების საფეხური / Level *
კურსის სახელწოდება / Course Title *
Your answer
სემესტრი / Semester *
მიუთითეთ, ის სემესტრი, როდესაც კურსი მიმდინარეობს / In which semester the course is tought)
სტუდენტთა რაოდენობა / Quantity of Students *
Your answer
რომელ კორპუსში ტარდება სალექციო კურსი? / In which Building is the course tought? *
გთხოვთ,მიუთითეთ კორპუსი (A, B, C, D, E, F, G, H, S, საინჟინრო სკოლა) / Please, insert the Building A, B, C, D, E, F, G, H, S or School of Engineering
Your answer
მასალები - Materials
გთხოვთ, ქვედა ველებში მიუთითეთ რიდერისთვის საჭირო მასალის ფორმატი და ჩამონათვალი (წიგნის ავტორი, სათაური, გამომცემლობა/წელი და გვერდები. მაგ.: გვ.: 21-85) / Please enter the Author, Title, Publisher, Year and pages (for example, pp.:21-85) about the reading material
რა ფორმატში გვაწვდით მასალას? / In which format are You giving us the materials? *
რა ფორმატში გსურთ რომ დამზადდეს მასალა? / In which format You want to be the reader? *
მასალა N1 *
გთხოვთ, მიუთითოთ წიგნის ავტორი, სათაური, გამომცემლობა/წელი და გვერდები. მაგ.: გვ.: 21-85 / Please enter the Author, Title, Publisher, Year and pages (for example, pp.:21-85) about the reading material
Your answer
მასალა N2
გთხოვთ, მიუთითოთ წიგნის ავტორი, სათაური, გამომცემლობა/წელი და გვერდები. მაგ.: გვ.: 21-85 / Please enter the Author, Title, Publisher, Year and pages (for example, pp.:21-85) about the reading material
Your answer
მასალა N3
გთხოვთ, მიუთითოთ წიგნის ავტორი, სათაური, გამომცემლობა/წელი და გვერდები. მაგ.: გვ.: 21-85 / Please enter the Author, Title, Publisher, Year and pages (for example, pp.:21-85) about the reading material
Your answer
მასალა N4
გთხოვთ, მიუთითოთ წიგნის ავტორი, სათაური, გამომცემლობა/წელი და გვერდები. მაგ.: გვ.: 21-85 / Please enter the Author, Title, Publisher, Year and pages (for example, pp.:21-85) about the reading material
Your answer
მასალა N5
გთხოვთ, მიუთითოთ წიგნის ავტორი, სათაური, გამომცემლობა/წელი და გვერდები. მაგ.: გვ.: 21-85 / Please enter the Author, Title, Publisher, Year and pages (for example, pp.:21-85) about the reading material
Your answer
სხვა მასალა
გთხოვთ, მიუთითოთ წიგნის ავტორი, სათაური, გამომცემლობა/წელი და გვერდები. მაგ.: გვ.: 21-85 /Please enter the Author, Title, Publisher, Year and pages (for example, pp.:21-85) about the reading material
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ilia State University. Report Abuse - Terms of Service